Прием І клас

Информация за класирането на учениците в І. клас е качена в секция Прием, Първи клас. Моля вижте тук.