Прием в подготвителни групи

Уважаеми родители,

След проведена първа родителска среща на 7.06.2023 г. за родителите на новоприетите деца в подготвителна група към 134.СУ, Ви информираме, че приемът е приключил.

Пожелаваме хубаво лято на всички родители и деца!