Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от НВО БЕЛ и Математика ІV клас

Съгласно Заповед № РД 09 -5983/30.12.2022г.на МОН,

ученикът и неговите родители могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика при условия и ред, определени със Заповед на началника на РУО на МОН, както следва 12.06. до 14.06.2023г. в сградата на 18. СУ “ Уилям Гладстон “ (вход от ул. „Средна гора“), от 9.00 до 12.30ч. и от 13.30 до 17.30ч.

  • Ученикът вижда оценената изпитна работа с присъдени точки за всяка задача;
  • Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано, изнасяно от залата;
  • Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.Ръководство на 134.СУ