ДЗИ – запознаване с оценените изпитни работи

Уважаеми зрелостници,


Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-17481/09.06.2023 г., в съответствие с изискванията на Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН  за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Ви уведомяваме, че на 12.06.2023г лично може да се запознаете със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.


График:

12.А клас от 15:00ч до 15:30
12.Б клас от 15:30ч до 16:00ч
12.В клас от 16:00ч до 16:30ч


Предвид спецификата на ДЗИ по информатика и информационни технологии зрелостниците може да се запознават в същия срок с оценените си изпитни работи само в училище, където се е провеждал изпитът, на компютър, на който има инсталиран сертификат за достъп до изпитната система.