График на срещите с допуснати до събеседване кандидати на 28.06.2023 г. за обявените свободни работни места

ЗА УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП И УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦОУД (I – IV клас)

 1. От 10:00 ч. – Боряна Фирова-Борисова
 2. От 10:15 ч. – Надежда Атанасова
 3. От 10:30 ч. – Маринела Шопска
 4. От 10:45 ч. – Ася Груева-Петкашева
 5. От 11:00 ч. – Борислав Любомиров
 6. От 11:15 ч. – Галина Бастиянова
 7. От 11:30 ч. – Людмила Атанасова
 8. От 11:45 ч. – Наталия Николова
 9. От 12:00 ч. – Петя Георгиева
 10. От 12:15 ч. – Рени Стефанова-Ангелова
 11. От 12:30 ч. – Яна Танчева

ЗА УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 1. От 12:45ч Севда Иванова
 2. От 13:00ч Боряна Векиева
 3. От 13:15ч Георги Стоянов
 4. От 13:30ч Красимира Танева
 5. От 13:45ч Тони Илиев
 6. От 14:00ч Екатерина Йовова
 7. От 14:15ч Наталия Димитрова
 8. От 14:30ч Милена Данаилова
 9. От 14:45ч Христина Калайджиева
 10. От 15:00ч Стоянка Крънчева

ЗА УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА

 1. От 15:15ч Весела Радева
 2. От 15:30ч Елена Сфеир