Списъци на децата записани в ПГ по групи

Списък на ПГ – А за учебната 2023/24 година

                         Учител: Пенка Виячева

 1. 902/2.5.23
 2. 890/2.5.23
 3. 1007/5.5.23
 4. 974/4.5.23
 5. 1008/5.5.23
 6. 983/4.5.23
 7. 940/3.5.23
 8. 1009/5.5.23
 9. 876/2.5.23
 10. 1002/5.5.23
 11. 870/2.5.23
 12. 877/2.5.23
 13. 929/3.5.23
 14. 968/4.5.23
 15. 977/4.5.23
 16. 904/2.5.23
 17. 1053/9.5.23
 18. 941/3.5.23

Списък на ПГ – Б за учебната 2023/24 година

                      Учител: Даниела Накева

 1. 879/2.5.23
 2. 920/3.5.23
 3. 891/2.5.23
 4. 1003/5.5.23
 5. 930/3.5.23
 6. 1022/5.5.23
 7. 1013/5.5.23
 8. 1045/9.5.23
 9. 1027/5.5.23
 10. 966/4.5.23
 11. 978/4.5.23
 12. 926/3.5.23
 13. 997/5.5.23
 14. 903/2.5.23
 15. 981/4.5.23
 16. 1054/9.5.23
 17. 932/3.5.23

Списък на ПГ – В за учебната 2023/24

                         Учител: Габриела  Григорова

 1. 965/4.5.23
 2. 896/2.5.23
 3. 996/5.5.23
 4. 1046/9.5.23
 5. 889/2.5.23
 6. 979/4.5.23
 7. 942/3.5.23
 8. 967/4.5.23
 9. 1017/5.5.23
 10. 917/3.5.23
 11. 944/3.5.23
 12. 888/2.5.23
 13. 900/2.5.23
 14. 918/3.5.23
 15. 925/3.5.23
 16. 923/3.5.23
 17. 1043/9.5.23
 18. 860/2.5.23
 19. 892/2.5.23