Поправителна сесия за зрелостници

Поправителна сесия за зрелостници

Дата26 юли 2023г. 09:00 ч.27 юли 2023г. 09:00 ч.27 юли 2023г. 09:00 ч.
Изпит по:АЕ – ООП
46 кабинет (писмен и устен)
Математика – ООП
40 кабинет (писмен)
ИТ – РП
40 кабинет (писмен и практически)

 Поправителна сесия за ученици в 10 и 11 клас

Дата10 юли 2023г. 09:00 ч.11 юли 2023г. 09:00 ч.11 юли 2023г. 09:00 ч.12 юли 2023г. 09:00 ч.12 юли 2023г. 09:00 ч.
Изпит по:Биология и Многоклетъчна организация на биологичните системи
32 кабинет (писмен)
Математика
39 кабинет (писмен)
Иврит
39 кабинет (писмен и устен)
Химия на неорганичните вещества
32 кабинет (писмен)
БЕЛ
39 кабинет (писмен)