Обявяване на свободни места за ученици за учебната 2023/2024 година

134.СУ „Димчо Дебелянов“ обявява следните свободни места ученици за 2023/2024 учебна година:

за ІІ-ри клас – 2 места

за ІV-ти клас – 5 места

за V-ти клас – 2 места

Краен срок за подаване на заявление за участие в класиране за заемане на свободните места – 25.07.2023 г. до 16:00 ч.

На 26.07.2023 г. – провеждане на процедура за класиране по бал.

Необходими документи:

  • заявление – можете да изтеглите от тук
  • копие от удостоверение за завършен клас

Моля в заявлението аргументирано да се обосновете за причините, свързани с желанието Ви за прием в 134.СУ.

Работно време на канцеларията от 8:00 ч. до 16:00 ч.