Информация за дейностите и необходимите документи за записване на приетите ученици в 8 клас в 134.СУ

І. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  • 1.  заявление до директора – изтеглете от тук
  • 2. оригинал на свидетелство за основно образование;
  • 3. копие от акт за раждане;
  • 4. два броя снимки паспортен формат;
  • 5. декларация от родител по чл. 71, ал. 5 от Наредба № 9/ 19.08.2016 г. за използване на иновативни методи в обучението, изтеглете от тук;
  • 6. Годишна такса „Училищно настоятелство“ – 90лв. за едно дете; 100 лв. за 2 и повче деца в училище /плаща се при записване/;
  • 7. Цена на учебник по иврит – 120 лв. /плаща се при записване/;

II. Организация на работата на училищната комисия по прием на документи за записване на ученици в осми клас за учебната 2023/2024 г.

Записване след първо класиране – 13, 14 и 17 юли 2023 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, молим да го представят предварително попълнено – изтеглете от тук

Записване след второ класиране – 20, 21 и 24 юли 2023 г.

Работно време: 8.00 ч.  – 18.00 ч.

Записване след трето класиране – 01 и 02.08.2023 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране  от РУО на МОН – 04.08.2023 г.

Записване след четвърто класиране – 11 и 14 август 2023 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за пети етап от РУО на МОН – 16.08.2023 г.

Провеждане на пето класиране по бал на дата 18.08.2023 г.

Записване на ученици класирани след пето класиране – 21.08.2023 г.

Работно време: 9.00 ч.  – 16.00 ч.