Класиране на ученици за прием в обявените свободни места във II, III, IV и V клас

Уважаеми родители,

Приключи процедурата по класиране на ученици за прием в обявените свободни места:

ІІ клас – 2 свободни места
ІІІ клас – няма свободни места
ІV клас – 5 свободни места
V клас – 2 свободни места

Критерии за прием:

Разглеждат се документи с приложени: Заявления за прием, Удостоверения за завършен клас, копия.

Критерии:

Основен критерий:

1. Среден успех от Удостоверението за завършен клас – ООП

Допълнителен критерии:

1. Друго дете на семейството обучаващо се в училището
2. Мотивация за обучение в мултикултурна училищна общност
3. Смяна на местоживеене, преместване в София-град

Приети ученици и резерви:

ІІ клас – вх. № 1880/25.07.2023г. – Отличен успех

ІV клас

вх. № 1718/07.07.23г.; Отличен успех 5,50
вх. № 1871/24.07.23г.; Отличен успех 5,60
вх. № 1860/20.07.2023г.; Отличен успех 5,50
вх. № 1872/24.07.2023г.; Отличен успех 6.00
вх. № 1876/24.07.2023г.; Отличен успех 6,00

Резерви:

1. резерва – вх. № 1879/24.07.2023г.; Много добър 5,00
2. резерва – вх. № 1817/18.07.2023г.; Много добър 4,50

V клас

вх. № 1877/ 24.07.23 , Отличен 6,00

вх. №1598/20.06.2023г. Отличен 5,90, допълнителен критерий 1.

Резерви:

1. резерва – вх.№ 1881/25.07.2023г.; Отличен 5,90, допълнителен критерий 3.
2. резерва – вх. № 1685/29.06.2023г.; Отличен 5, 90

Записване на приетите ученици:

Дати на записване – 27.07., 28.07., 31.07. в канцеларията на училището, от 9,00ч. до 16,00ч.

Документи за записване в начален и прогимназиален етап:

1. Заявление за записване в 134.СУ
2. На място се попълват и други заявления
3. Удостоверение за завършен клас, оригинал
4. Копие от акт за раждане
5. Закупуване на учебници по иврит:

134. СУ “Димчо Дебелянов” София ул. „Пиротска” 78 тел. 02 931 06 86 e-mail: mail@hebrewschool-bg.org

ІІ клас -цена 1, 2 клас – 300лв.
ІV клас – цена 1. и 2.клас – 300лв.
V клас – 200 лв.

6. Такса към училищно настоятелство 90лв.

Хубаво лято и успех на всички ученици!