График за събеседване по обявената свободна позиция за учител по английски език

10:00 ч. – Славка Ташева

10:20 ч. – Мирела Беличева

10:40 ч. – Виолина Славова

11:00 ч. – Мариета Георгиева – Добрева