Резултати от проведено събеседване за обявената позиция – учител по английски език

Избран кандидат за позицията:

Славка Ташева

Резерви:

І. – Виолина Славова

ІІ.- Мариета Георгиева-Добрева