Интензивен курс по иврит за новоприети ученици от  II,  IV и V клас за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители,

От 01.09.2023 г. до 14.09.2023 г. в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ ще се проведе интензивен курс по иврит за новопостъпилите ученици, както следва:

От 09:00 ч. до 10:30 ч. – за учениците, които през учебната 2023-2024 година ще бъдат във II клас;

От 09:00 ч. до 12:00 ч. – за учениците, които през учебната 2023-2024 година ще бъдат в IV и V клас.