Прием в VІІІ клас

Уважаеми родители и ученици,

Поради изтегляне на документи в 134.СУ „Димчо Дебелянов“, има едно свободно място в профил в профил „Чужди езици“.

Необходимите документи за участие в класиране се приемат днес /18.08.2023 г./ до 18:00 ч.

  • 1.  заявление до директора – попълва се в училище
  • 2. оригинал на свидетелство за основно образование;

Участниците се класират по бал.