Събеседване за обявените свободни работни места

Няма кандидати, допуснати до събеседване за обявеното свободно работно място за учител по Физика и астрономия.