Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

-1 свободно място за хигиенист/чистач

Изискванията за заемане на длъжността са:

  • мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

  • Заявление за участие в подбор
  • трудова книжка,
  • препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 8.09.2023 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 8.09.2023 г . в 17:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 11.09.2023 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86