Свободно място в профил „Чужди езици“ в VIII клас

Уважаеми родители и ученици,

Поради изтегляне на документи в 134.СУ „Димчо Дебелянов“, към 04.09.2023г. има едно свободно място в профил „Чужди езици“ в VIII клас.

Необходимите документи за участие в класиране се приемат до 05.09.2023г. до 12:00 ч.

  • заявление до директора – попълва се в училище
  • оригинал на свидетелство за основно образование;

Участниците се класират по бал.