ПРИЕМ В VIII КЛАС – приет ученик

Уважаеми родители и ученици,

След извършване на класиране по бал на учениците, подали заявление за участие в пети етап на класиране за прием в VIII клас в профил „Чужди езици“ за учебната 2023/2024 година, ви информираме, че е приет ученик с вх. № 2004/05.09.2023 г.

Записването на класирания ученик ще се осъществи на 07.09.2023 г. от 9:00 ч. до 11:00 ч.

Некласираният ученик (вх. № 2005/05.09.2023 г.) може да получи оригинала на Свидетелството си за завършено основно образование на 07.09.2023 г. от 11:00 ч. до 13:00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

за записване в осми клас за учебната 2023/2024 година

1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал (вече е предоставен при подаване на заявлението за участие в класирането)

2. Заявление за записване

3. Заявление ФУЧ и модул „Спортни дейности“

4. Акт за раждане – копие

5. 2 бр. снимки паспортен формат

6. Декларация от родител

7. Декларация до директора по чл. 71, ал. 5 от Наредба № 9/19.08.2016 г.

8. Работна карта – НЕИСПУО – Модул „Характеристика на средата“

9. Такси: Училищно настоятелство – 90 лв., учебник по иврит – 120 лв.