Списък на учениците от I клас и стаи за родителската среща

Уважаеми родители,

Предоставяме на Вашето внимание списък на учениците от I клас, разпределени по паралелки.

В списъка ще намерите и номерата на статите, в които ще се проведе родителската среща на 8.9.2023 г.

От ръководството