Организация по откриване на първия учебен ден и списък на класните ръководители за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители и ученици,

Предоставяме на вашето внимание организацията по откриване на първия учебен ден за учебната 2023/2024 година.

Официалната церемония за откриване на Новата учебна година започва в 9,30ч. в училищния двор.

Организация на събитието:

  1. Учениците от ХІ и ХІІ клас ще проведат своя първи час на класа от 8,40ч. до 9,20ч. в определените за целта класни стаи, както следва:

21к. – ХІ а;
22к. – ХІ б;
23к. – ХІ в;
24к. – ХІІ а;
25к. – ХІІ б;
26к. – ХІІ в;
Влизането на посочените класове ще се осъществи през централния вход  в интервала от 8,30ч. до 8,40ч.

Излизането се осъществява след проведеното тържество през бяла гаражна врата откъм ул. „Пиротска“

  • Учителите на първите класове ще посрещнат нашите най-малки и чаровни ученици в интервала от 9,00 ч. до 9,15 ч. пред училищната сграда, централен вход.
  • Родителите на учениците от първи клас се отправят към вътрешното дворно пространство, за да заемат своите места.
  • Учениците от ІІ до Х клас се явяват в училище в часови интервал от 9,00 до 9,15 ч.
  • Учениците от ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ клас влизат през бялата гаражна врата, откъм улица „ Пиротска“. Там ще бъдат посрещнати от класните ръководители и учители.
  • Учениците от ІІ, ІV, ІХ, Х, ХІ клас влизат от централен вход „Пиротска“ 78 и преминават вляво в посока ул. „Брегалница“, за да заемат своите места във вътрешното дворно пространство.
  • До 9,20 ч. гостите и класовете, ръководени от класните ръководители заемат своите места.
  • Определеното пространство за гости на събитието е обозначено, в близост до сцената, откъм улица „Брегалница“.

След приключване на официалната церемония, за провеждане на час на класа, към съответните сгради се отправят учениците от І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ и Х клас. Предоставяме разпределение на класните стаи по класове:

21к. – V а;
22к. – V б;
23к. – V в;
24к. – VІ а;
25к. – VІ б;
26к. – VІ в;
31к. – VІІ а;
32к. – VІІ в;
30к. – VІІ б;
46к. – VІІІ а;
47к. – VІІІ в;
39к. – VІІІ б;

27к. – ІХ а;

каб. по химия – ІХ б;

каб. 2 – ІХ в

56 к. – Х а;

61 к. – Х б;

40 к. Х в

Уважаеми родители и ученици, молим за стриктно и отговорно спазване на посочените часове, с цел безпроблемно провеждане на събитието.

Благодарим ви, защото винаги сте ни подкрепяли при провеждането на многобройните училищни мероприятия!

Списък на класните ръководители
за учебната 2023-2024 г.

КласовеКласни ръководители
ПГ АПенка Виячева
ПГ БДаниела Накева
ПГ ВГабриела Григорова
Калина Калинкова-Раданова
Анета Ралчева
Людмила Атанасова
Тодорка Паскалева
Недялка Любенова-Илиева
Стефани Христова
Радина Стоева
Надежда Атанасова
Гергана Енчева
Донка Шенева
Даниела Янкова
Валентина Василева
Десислава Георгиева
Весела Радева
Диана Недева
Мила Стоева
Славка Ташева
Мадлена Колчева
Цветелина Георгиева
Милан Чернев
Надежда Петрова
Антоанета Петкова
Мариета Страхилова-Акуилина
Димитър Димитров
Силвия Савова
Кирил Николов
Анна Манолова
10аГергана Николова
10бВитка Цолова
10вРадосвета Боновска
11аРосица Дончева
11бНезабравка Пенкова
11вАни Стоянова
12аПавлина Календерова
12бМариана Георгиева
12вГиора  Хаютин