Първа родителска среща за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви за датите на предстоящите родителски срещи, както следва:

  • 7. 09. от 17.30ч – подготвителни групи
  • 8.09. от 17.30ч. – първи класове 
  • 11.09. от 17.30ч.пети класове, 
  • 13.09. от 17.30ч.осми класове
  • 19.09. от 18.00ч. – за останалите класове