Благодарност за участието в поредната благотворителна акция

Уважаеми ученици, учители, родители,

Училищното ръководство на

134. СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT SCHOOL

изказва своята благодарност за участието в поредната благотворителна акция, свързана  с набирането на средства за подпомагане на райони от  територията на страната, пострадали от природни опустошителни бедствия.

Няма по-благородна мисия от тази да помогнеш на страдащите, на нямащите, на хората останали без надежда и обич в този свят.

Миналата година по благотворителната сметка на община Карлово беше преведена сумата от 7285лв. (седем хиляди двеста осемдесет  и пет лева)

На 15.09. Училищната общност събра сумата от 8557лв. (осем хиляди петстотин петдесет и седем лева).

Средствата са преведени по благотворителната сметка на община царево!

С признателност,

Весела Палдъмова-Ковачева