Честит празник, учителю!

Уважаеми колеги,

Честит международен ден на учителя!

Съхранете в сърцата си любовта и вдъхновението към работата, за вас тя е творчески процес.

Бъдете горди от постигнатите резултати на училището!

Бъдете смели в предизвикателствата и отстоявайте авторитета на професията!

Заедно, учители и ученици, можем да постигнем високи цели и смели мечти.

На учителите на 134.СУ-ORT SCHOOL  с много любов!

Весела Палдъмова, директор

Пламен Петров, директор за фондация ОRТ- България