Честит ден на будителите

Будителите! Достойни хора, направили избора да бъдат духовни водачи на своя народ. Приели тежката задача да проправят път през мрака и да поведат сънародниците си към прогреса и светлината чрез словото. В зората на Възраждането Паисий поставя началото на националното пробуждане и будителство, та чак до днес, когато учителите пръскат идеите на просвещението сред най-младото българско поколение. Подвиг, който се равнява на делата на първоучителите, подвиг в трудно време на разделение, войни и духовна нищета.

Пред великите дела на възрожденските будители – поклон!

Поклон и пред труда на  всички учители и техния стремеж към просвета и  запазване на родовата памет!

Честит празник, скъпи колеги, учители и родители!

Да си съвременен „будител“ за учениците от 3.а клас е предизвикателство, при това не  епизодично, а постоянно. Глобалният проект „Новите будители“ стартира с инициативата „Деца четат на деца“, започнала през миналата година, но тези дни намерила новите си четци и новата си публика. Приказки, пословици, гатанки, народни мъдрости станаха основание за конкурси по изразително четене. Големите ученици хвърлиха ръкавица към по-малките за пореден път, вярвайки, че съвсем скоро те ще заемат местата им.

Учениците от 3.б клас организираха с класния си ръководител дидактическа игра, завършваща с подреждане ликовете на будителите и изготвяне на табло. Децата  продължиха с дейностите си, като изработиха и книгоразделители с имената на  известни книжовници, литературни творци, велики българи, носещи перо и меч, дух и стихия по възраждане на ценностите. 
Персонални и групови проекти заляха коридора на трети етаж и класната стая на учениците от 3.в клас. Участниците разказаха за основанията на своя избор, след което размениха идеи със съучениците си от съседните стаи. 
Предизвикателството да си граждански буден е новият израз на учениците от третите класове да съчетават минало, настояще и бъдеще.