Родителски срещи

На 27.11.2023 г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за 1 – 4 клас.
На 28.11.2023 г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за 5 – 8 клас.

На 29.11.2023 г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за 9 – 12 клас.