16-то издание „Голямо писане, рисуване, фотографиране, конструиране и костюмиране“ 2023

16-то издание „Голямо писане, рисуване, фотографиране, конструиране и костюмиране“ 2023

Темата за всички възрастови категории тази година е:

Насоки за работа във всички възрастови категории

Текстът може да се позовава на исторически факти, на художествена измислица, на микс от двете – исторически достоверни събития, измислени случки, истински и измислени герои, вълшебства и пр..

Жанр/вид на текста: съчинение, есе, приказка, разказ, стихотворение, легенда, басня и т.н..

Рисунка: формат А3

Църкви, дворци, царе, принцове (князе), принцеси (княгини), сражения, воини, природни картини (гората на княза, любимите цветя на царицата, поляните, на които пасат царските коне, и др.)

Фото: Чудесно предизвикателство за фотолюбителите, което ще им позволи да разгърнат въображението си, като снимат не само в рамките на музеите, но и околния съвременен свят, правейки аналогии с времената от І, ІІ и ІІІ българско царство чрез метафори и символи.

Във всички конкурсни направления оценяването се осъществява в две възрастови категории – до 12 години включително и над 12 години.

За фотографите – снимка, колаж.

За художниците – рисунка с формат А3.

За конструкторите – Лего „скулптура“ или „скулптура“ от други материали.

Карнавал и церемония по награждаването, която традиционно започва с тематична пиеска, изпълнена от учителите за техните ученици – 20.12.2023, 12.30 часа в салона на училището.

Наградите се финансират от ОРТ и Училищното настоятелство.

Пожелаваме успех на всички участници!

Рисунките се предават на класните ръководители, а набраните на компютър текстове – на следния адрес: cv_lashkova@134sousofia.org

Снимките се изпращат на адрес ppetrov@134sousofia.org