Покана за заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” за 10.01.2024 г. от 18,00 часа

Уважаеми родители, поканата за заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” за 10.01.2024 г. от 18,00 часа можете да видите на тук: Покана за заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” за 10.01.2024 г.