Онлайн родителска среща за VIII, IX, X, XI, XII клас

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че поради повишена заболеваемост на ученици и учители родителската среща за гимназиален етап (VIII, IX, X, XI, XII клас) ще се проведе online през TEAMS на 24.01.2024 г. от 18.30 часа.