График на срещите на 29.01.2024г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места за пазач-портиер и педагогически съветник, които са допуснати до събеседване

График на срещите на 29.01.2024г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места за пазач-портиер и педагогически съветник, които са допуснати до събеседване.

Допуснати до събеседване за пазач-портиер

1. От 10:00ч Иван Карапенчев
2. От 10:15ч Александър Попов
3. От 10:30ч Емилия Вутова

Допуснати до събеседване за педагогически съветник

1. От 10:45ч Румяна Буковалова
2. От 11:00ч Бисерка Борисова
3. От 11:15ч Гергана Петкова
4. От 11:30ч Росица Иванова
5. От 11:45ч Денис Христов
6. От 12:00ч Петинка Костадинова
7. От 12:15ч Стефанка Иванова