Одобрени кандидати за обявените свободни работни места за пазач-портиер и педагогически съветник

Педагогически съветник:

  • Росица Танева Иванова

Резерви:

  • Румяна Буковалова
  • Бисерка Иванова Борисова

Пазач-портиер:

  • Александър Маринов Попов

Резерва:

  • Иван Тенчев Карапенчев