Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободно работно място за заместник-директор АСД по заместване.

Изискванията за заемане на длъжността са:  

  • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионални познания в областта на административно-стопанската дейност в училище, умения за работа в НЕИСПУО

Други изисквания:

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office, работа в НЕИСПУО;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, тематични курсове, трудова книжка (копие), препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявеното свободно място:

Документите следва да бъдат предоставени до 13.02.2024 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 14.02.2024 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 15.02.2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86