График на срещите на 15.02.2024г. с кандидатите за обявените свободни работни места за заместник-директор АСД по заместване, които са допуснати до събеседване

График на срещите на 15.02.2024г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места за заместник-директор АСД по заместване, които са допуснати до събеседване:

Допуснати до събеседване за заместник-директор АСД по заместване

  1. От 12:00ч Цонка Рашкова Тасева
  2. От 12:15ч Христина Александрова Христова
  3. От 12:30ч Мариана Петрова Латунова