Одобрен кандидат за обявеното свободно работно място за заместник-директор АСД по заместване

Одобреният кандидат за позицията заместник-директор АСД по заместване е:

  • Цонка Тасева

Резерва:

  • Мариана Латунова