151 години от обесването на Васил Левски, символ на родолюбие, честност и смелост, но и пример за подражание!

151 години от обесването на Васил Левски, символ на родолюбие, честност и смелост, но и пример за подражание!

Личности като Апостола са нужни в разграждането на тиранията, но не по-малко нужни са при съграждането на „чиста и свята република.“