Родителски срещи

Уважаеми родители, предлагаме на Вашето внимание информация за предстоящите родителски срещи.

На 25.03.2024 г. от 17.45 ч. ще се проведе обща родителска среща за 7. клас в салона на училището.

На 25.03.2024 г. от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща за 1. – 7. клас (присъствено).

На 27.03.2024 г. от 18.30 ч. ще се проведе родителска среща за 8. – 12. клас (присъствено).