Публикуване на критериите за прием и графика на дейностите по приема на деца в подготвителните групи към 134. СУ и на ученици в първи клас в 134. СУ за учебната 2024/2025 година

Уважаеми родители,

На 01.04.2024 г. в секция „Прием“, съответно подсекция „Прием в подготвителна група“ или Прием в първи клас“, можете да се запознаете с начина на прием, критериите за прием и графика на дейностите по приема на деца в подготвителните групи към 134. СУ и на ученици в първи клас в 134. СУ за учебната 2024/2025 година.