Допуснати кандидати за позиция учител по музика

Уважаеми дами и господа,

Предоставяме на вниманието Ви часови график  за събеседване с членовете на училищната комисия за избор на кандидат.

От 13:30 ч. – Цветина Александрова

От 13:45 ч. – Митко Топалов

От 14:00 ч. – Зорница Георгиева

От 14:15 ч. – Мария Янкова

От 14:30 ч. – Венета Григорова

От 14:45 ч. – Боянка Спасова

От 15:00 ч. – Радослава Михалкова