Теглене на жребий на входящи номера за избор на кандидати за подготвителни групи

Уважаеми родители,

На 21.05.2024 г. от 15:30 часа училищната комисия за осъществяване на план-прием в подготвителни групи към 134. СУ за учебната 2024/2025 година ще проведе публична и прозрачна процедура по теглене на жребий на входящи номера, целяща избор на определен брой кандидати за определен брой места.

В залата ще бъдат допуснати представители на Обществен съвет, на Училищно настоятелство и родители на участващите в жребия кандидати.