Цени на учебници по Иврит за учебната 2024/2025 година

 • Бъдещи 1. клас – 300 лв. (за две учебни години + платформа)
 • Настоящи 2. клас ( бъдещи 3. клас) – 300 лв.( за две учебни години + платформа)
 • Настоящи 4. клас ( бъдещи 5. клас) – 100 лв. само учебници
 • Настоящи 5. клас ( бъдещи 6. клас) – 130 лв. учебник + платформа
 • Настоящи 6. клас ( бъдещи 7. клас) – 135 лв.  учебник + платформа
 • Бъдещи 8. клас – 135. лв. ( учебник + платформа)
 • Настоящи 8. клас – начинаещи (бъдещи 9. клас начинаещи) – 135 лв. – учебник + платформа
 • Настоящи 8. клас – напреднали (бъдещи 9. клас напреднали) – 95 лв. – само платформа
 • Настоящи 9. клас – начинаещи (бъдещи 10. клас начинаещи) – 135 лв. – учебник + платформа
 • Настоящи 9. клас – напреднали (бъдещи 10. клас напреднали) – 130лв. – учебник
 • Настоящи 10. клас – начинаещи (бъдещи 11. клас начинаещи) – 130 лв. – учебник
 • Настоящи 10. а клас профил ( напреднали и начинаещи) – 135 лв. – учебник + платформа
 • Внимание! Начинаещите ученици само от настоящия 10. а клас трябва да заплатят 130 + 135 лв. – общо 265 лв.
  (за 2 години)
 • Напредналите ученици само от настоящия 10. а клас трябва да заплатят 135 лв.
 • Начинаещите ученици от 10. б и 10. в клас трябва да заплатят 130 лв.
 • Напредналите ученици от 10. б и 10. в клас не заплащат нищо.

Плащането трябва да се извърши до 30.05.2024 г. по банков път на сметката на Училищното настоятелство . Основание за плащане – името на ученика, настоящия клас, учебници по Иврит. 

БАНКОВА СМЕТКА НА Училищното настоятелство към 134. СУ

Първа инвестиционна банка
IBAN: BG65FINV915010UB050523