Информация за записването на децата, приети в подготвителните групи към 134. СУ „Димчо Дебелянов

Записването на децата, приети в подготвителните групи към 134. СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София, ще се проведе в периода 30-31 май 2024 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет 27, етаж 1.

Списъци на приетите деца са качени в раздел „Прием“, подраздел „Прием в подготвителна група“.

При записване на детето Ви в подготвителна група към 134. СУ, моля, носете следните неща:

  1. Заявление за записване в подготвителна група (Моля изтеглете го от уебсайта на училището – раздел „Прием“, подраздел „Прием в подготвителна група“ – и го попълнете.).
  2. Копие от удостоверението за раждане на детето.
  3. Сума в размер на 120 лв. за дете за учебната 2024/2025 година за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство, а за две и повече деца – общо 150 лв.
  4. Заявление до Председателя на Училищно настоятелство при 134. СУ за участие на детето в следобедна или сутрешна занималня (Моля изтеглете го от уебсайта на училището – раздел „Прием“, подраздел „Прием в подготвителна група“ – и го попълнете.).

Срещата с родителите на децата, приети в подготвителните групи, ще се проведе на 14.06.2024 г. от 17:00 ч. в сградата на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, салон, ет. 1.

Първата родителска среща за учебната 2024/2025 година ще бъде на 12.09.2024 г.