График на срещите на 26.06.2024 г. на комисията с кандидатите за обявените свободни работни места, които са допуснати до събеседване

За учители в начален етап и в група за ЦОУД

От  9:00 ч. – Паулина Павлова
От  9:15 ч. – Яница Тодорова
От  9:30 ч. – Ивета Димитрова
От  9:45 ч. – Виолета Стоянова
От 10:00 ч. – Ралица Василева
От 10:15 ч. – Мая Димова
От 10:30 ч. – Теодора Ташкова
От 10:45 ч. – Надя Цветкова
От 11:00 ч. – Катя Владимирова
От 11:15 ч. – Виктория Костова
От 11:30 ч. – Гергана Митова

За учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап (по заместване)

От 14:30 ч. – Петя Мартинова
От 14:45 ч. – Натали Афендулиду
От 15:00 ч. – Марлена Тодорова
От 15:15 ч. – Огнян Михаелов
От 15:30 ч. – Генади Петев
От 15:45 ч. – Нина Бонева
От 16:00 ч. – Грета Банишка