Процедура по теглене на жребий на входящи номера

Уважаеми родители,

На 28.06.2024 г. от 10:00 часа училищната комисия за осъществяване на план-прием в първи клас в 134. СУ за учебната 2024/2025 година ще проведе публична и прозрачна процедура по теглене на жребий на входящи номера, целяща избор на определен брой кандидати за определен брой места.

В залата ще бъдат допуснати представители на Обществен съвет, на Училищно настоятелство и родители на участващите в жребия кандидати.