Информация за родителите на първокласниците относно изплащането на еднократна помощ за нуждаещите се

Уважаеми родители,

В началото на учебната 2024/25 г. Дирекция „Социално подпомагане“ ще започне изплащането на еднократната социална помощ. Същата ще има пряк достъп до информацията за приема на първокласниците по училища. Поради това няма да е необходимо да се издават бележки от съответното учебно заведение.