134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява 8 свободни места в V клас

Поради регламентиран план прием в I клас – 24 ученици, в V клас – 26 ученици, в момента в училището има общо 8 свободни места в трите паралелки.

Критерии за прием:

1. Показани отлични резултати на НВО в IV клас.
2. Отличен успех в удостоверението за завършен начален етап на образование.
3. Приемат се равен брой момчета и момичета.

Документи се приемат до 12.07.2024 г. в канцеларията на 134. СУ (да се съобразят с критериите).

Документи за кандидатстване:

Класирането е до 17.07.2024 г.

Записването е до 19.07.24, след среща с директора.