И през изминалата седмица продължихме дейността по Проект „Ръка за ръка“. Този път активно се изявиха учениците от 10 б клас, които проведоха онлайн срещи-уроци с учениците от 4а и 4б клас на тема Толерантност и приятелство. 

Ден на толерантността

„Днес е международният ден на толерантността. Това е  ден, който е като емблема на нашето училище и винаги се отбелязва с много събития и инициативи от училищната общност. Тази година в училище организирахме разговори по темата с най-малките ученици, тези от подготвителните групи. Те от своя страна създадоха художествени творби, от които направихме изложба в коридора и фоаето на училището за по-големите каки и батковци от начален етап. Взехме участие и в междуучилищен проект на тема „Образование за гражданство в условията на Ковид 19. Общи хоризонти, различни реалности“ съвместно със 129 ОУ „Антим I“.

Нашите ученици изготвиха филм за училището, както и информация за празнуването на различни еврейски празници, които предоставихме на училището партньор. Те от своя страна ни изпратиха материали за това как децата от испаноговорящите страни живеят в условията на тази пандемия.“

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП, Т. Е. І – ІV КЛАС

ОБУЧЕНИЕ  И  ДЕЙСТВИЕ  В  УСЛОВИЯТА  НА  ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА  ОБСТАНОВКА   В   СТРАНАТА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП, Т. Е. І – ІV КЛАС

Уважаеми родители, от 11.11.2021г., четвъртък, започва обучение в присъствена образователна среда при следната организация на учебния процес:

 1. Учениците, ползващи училищен транспорт, задължително са с медицински маски, покриващи носа и устата, в автобусите;
 2. Учениците са допускани на територията на училището с  маски, покриващи носа и устата;
 3. Учениците влизат на територията на училището, като минават през медицински контрол, отчитащ температурата;
 4. Провежда се два пъти седмично изследване с неинвазивни, щадящи, бързи антигенни тестове – понеделник и четвъртък:
 • в помощ на изследването участват лица, които притежават зелени сертификати /медицински лица, родители, ръководство/;
 • при взимане и отчитане на пробата, участващите лица са със защитни средства, предоставени от институцията;
 • учениците задължително носят маски по време на изследването освен в момента на взимане на слюнчената проба;
 • по време на изследването в класната стая присъстват само учениците и лицата пряко ангажирани в изследването;
 • демонстрацията на изследването трябва задължително да бъде видяна  съвместно от родителите и учениците в рамките на днешния и утрешния ден на предоставения адрес:
https://btvnovinite.bg/bulgaria/vizhte-kak-shte-testvat-uchenicite-za-covid-19-video.html
 • след извършване на изследването, учениците дезинфекцират ръцете си, както  и повърхността на чиновете с антибактериални мокри кърпи, предоставени от училището;
 • помещенията се проветряват незабавно;
 • използваните резултати от отрицателните тестове се събират в плътни чували за смет и се изнасят в контейнерите за смет;
 • резултатите с тестове с положителен резултат се събират отделно в кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба, които се съхраняват в определено за целта помещение в училището и се предават на РЗИ;
 • при установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай помещение и се прилага Протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19;
 • родителите незабавно уведомяват личния лекар и предприемат действия за провеждане на  потвърждаващо изследване в рамките на 24 часа в сертифицирана лаборатория;
 • ако резултатът е положителен, съответната паралелка се карантинира.
 • В дните на провеждането на изследване дневният режим се променя, за да се осигури време за изследване – 30 минути.
 • За ученици, чиито родители не са предоставили декларация за съгласие, се организира несинхронно обучение. В този случай не се изисква заявление за преминаване в ОРЕС и съответно разрешение от РУО – София-град.
 • В сградата на училището не се допускат ученици, чиито родители не са предоставили декларация за съгласие или отрицателен резултат от лабораторно изследване.
 • В сградата на училището не се допускат лица, педагогически и непедагогически персонал, които не са изразили съгласие за задължително изследване два пъти седмично на място в училището с бърз антигенен тест, осигурен от училището или не разполагат с валиден

зелен сертификат.

 • Не се допускат в сградата категорично лица, които не участват в дейностите на училището или изследването на учениците.
 •  Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито. Когато това е невъзможно, се провеждат в класните стаи, по преценка на учителя.
 • Съгласно Заповед РД 09-4003/01.11.2021г. на МОН, във връзка с провеждането на парламентарни и президентски избори на територията на училището, както и във връзка с предоставяне на тестовете за изследване, учениците ще се обучават в ОРЕС на дата 15.11.2021г.  и изследването ще се проведе на дата 16.11.2021г.

Предоставям информация за присъствена готовност по паралелки и брой ученици:

1а – 24 ;1б – 24 ;1в – 28 ; 2а- 21; 2б – 20 ; 2в – 24; 3а – 23; 3б – 23 ; 3в – 24;

4а -22 ; 4б – 26 ; 4в – 20.

Предоставени документи за преболедуване:

3б – 1 ученик; 3в – 1 ученичка; 4а – 1 ученик, но е подадена също и декларация за съгласие за тестуване; 4в – 1 ученичка със сертификат.

Моля, родители и медицински лица, които имат възможност да съдействат през първата седмица за провеждането на изследването, да ни информират на тел. 02 931 06 86.

Изказвам благодарност на всички родители, които доброволно ще окажат съдействие в организацията по провеждането на щадящите тестове на територията на училището, съгласно Заповед РД 09-4247/08.11.2021 г. на МОН и Заповед РД 01-911/08.11.2021 г. на МЗ.

Пълна информация можете да намерите в сайта на училището, секция COVID -19, в “Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата“, приложение към изложените заповеди.

Убедена съм, че има различни позиции и мнения по поставената тема, но най-важното днес и сега е да опазим здрави децата ни, колегите ни, като осигурим безопасна училищна среда. За това са необходими усилията на всички – учители, родители, ръководство, партньори, а това предполага взаимно доверие, уважение и подкрепа. Вие разчитате на нас и ние разчитаме на Вас, уважаеми родители, защото няма нищо по-ценно от здравето на всички семейства от училищната общност.

С уважение,

Весела Палдъмова-Ковачева

1-ви ноември – Ден на народните будители

„…първата наша грижа е да обърнем погледа на нашата младеж към всичко ценно и светло от нашето минало и да я приобщим към това минало, за да почерпи тя от него бодрост и упование, сила и импулс към дейност и творчество. Нашата младеж трябва да знае, че животът само тогава е ценен, когато е вдъхновен от идейност, от стремеж; само тогава животът е съдържателен и смислен, когато е обзет от идеализъм, когато душите и сърцата трептят за хубавото, националното, идеалното, а това е вложено в образите и творенията на всички ония наши дейци, които будиха нашия народ в дните на неговото робство, които го водиха към просвета и национална свобода през епохата на Възраждането и които му създадоха вечни културни ценности през неговия свободен живот… Министерството на народното просвещение определя деня 1 ноември — деня на св. Йоан Рилски, за празник на българските будители, за празник, да го наречем, на големите българи, чрез който празник, уреден планомерно и системно, да се обединяват всички усилия в това направление, като тоя ден се превърне в култ на българския народен гений: отдавайки почит към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени воини водиха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура, да вдъхновим младежта чрез техните светли образи към народни и културни идеали.“

Стоян Омарчевски

Да си припомним имената им: https://www.narodnitebuditeli.com/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/

134.СУ откри STEM център за технологии в креативните индустрии „Д-р Емил Кало“

Иновативен STEM център на името на д-р Емил Кало беше открит в 134-то средно училище „Димчо Дебелянов“ в София

Отразяване на събитието от BNT1: https://bntnews.bg/news/savremenno-uchilishte-3d-printer-dron-i-tv-studio-za-decata-ot-134-o-su-v-sofiya-1173070news.html

София, 26 октомври /Димитрина Ветова, БТА/
Училищен STEM център за креативните индустрии на името на д-р Емил Кало беше открит в столичното 134-то Средно училище „Димчо Дебелянов“. Центърът е изграден по националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ и работата му ще мотивира и повиши интереса на учениците към творческите индустрии, базирани на високите технологии, каза за БТА директорът на училището Весела Палдъмова-Ковачева.
Д-р Емил Кало е икономист, общественик, доктор по философия, президент на фондацията ОРТ (Образование, развитие, технологии) в България.
„Центърът ще носи името на д-р Емил Кало в името на признателността на училищната общност към неговата дейност за издигането на авторитета на 134-то Средно училище „Димчо Дебелянов“ като модерно и иновативно“, заяви директорът на училището Весела Палдъмова. Тя изтъкна, че откриването на центъра ще промени училищната общност на 134-то Средно училище.
Създаването на центъра е резултат на иновативния подход в развитието на училището през годините и на традициите, които то установява. Центърът е открит благодарение на доброто сътрудничество между 134-то Средно училище „Димчо Дебелянов“, с изучаването на иврит и английски език, и на най-голямата еврейска образователна фондация ОРТ.
„В продължение на десет години 134-то училище целенасочено работи в търсенето на възможности за иновативни модели и за прилагането им в образователния процес. В момента сме в началото на нещо различно, обърнато преди всичко към промяна на методиката на преподаване. Залагаме на това обучението да премине през опита, изследователския подход и творческото търсене – ученикът да стане активен участник в образователния процес, а не да получава пасивна информация“, подчерта Весела Палдъмова. Това, което ни свързва днес, е промяната, която започна и предстои да се случи в българското образование, допълни тя. По думите й образование без приложимост на високи технологии е невъзможно да се случи, затова центърът ще предостави голяма възможност обучението да се превърне в преживяване. Мултидисциплинарните уроци и проектно-базисното обучение ще бъдат в основата на промяната в учебния процес.
„Откриването на този център на името на д-р Кало е най-добрият начин да почетем паметта му“, е заявил посланикът на Израел у нас Йорам Елрон. „Заветът му бе образованието и смятам, че няма по-добър начин да продължим завета му, а именно като изградим този център“, е допълнил посланикът. Той е подчертал важността на събитието както за общността на училището, така и за образованието в България.
Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието в София-град, е приветствала гостите на събитието и е изказала благодарност към екипа на 134-то училище, което е „истински храм на знанието“. По думите й един от темелите на този храм е именно д-р Емил Кало. „Това събитие е поредният знак за изключителната иновативност, отвореност, креативност, но в същото време за традиция и отговорност на целия екип на 134-то училище. Тук децата ще се превърнат в активни и отговорни млади хора, които строят доброто бъдеще“, е подчертала Ваня Кастрева.
Специален гост на събитието е била съпругата на д-р Емил Кало – Велика Кало, която е изказала своята благодарност за топлите думи в памет на съпруга й. „Сигурна съм, че той е тук, с нас, че делата му продължават и че всички мислите за него“, е казала Велика Кало.
Новоизградената учебна среда съчетава комплекс от зони, насочени към проектно-базираното обучение и ученето чрез преживяване. В образователния процес ще бъде въведено ново учебно съдържание с фокус върху STEM, като бъдат въведени нови интегрирани, мултидисциплинарни уроци, фокусирани върху STEM предметни области. Предстои да бъде създадена нова организация и управление на училищните процеси, а в образователния процес ще бъдат интегрирани иновативни методи на преподаване.
Сред гостите са били също Наталия Михалевска – директор на Дирекцията „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ в Министерството на образованието и науката, Пламен Петров – директор на фондацията ОРТ България, Здравко Съботинов – управител на фирмата „Корект консултинг“, партньор в реализирането на STEM центъра за креативни индустрии, представители на академичните среди и на държавни институции, бивши и настоящи ученици на училището.

Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на Министъра на образованието за преминаване в ОРЕС

Уважаеми ученици и учители, На основание Заповед РД09-3596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката присъственият учебен процес за учениците от първи до дванадесети клас е преустановен до ново разпореждане.

Учениците от подготвителните групи продължават своето обучение в присъствена форма при вече създадената организация.

Учениците от останалите класове провеждат своите занимания онлайн, в Teams, съгласно седмичната учебна програма. 

Учебните часове за учениците от начален етап са 20 минути, за учениците от 5 до 7 клас – 30 минути, а за гимназиален етап съответно 40 минути.

Моля, при въпроси от ваша страна към класните ръководители и учителите да ползвате платформата на електронен дневник Школо.

Ученици, които имат необходимост от електронни устройства за обучение, да се обърнат към класните ръководители.

Училището разполага с налични нови устройства и може да ги предостави в рамките на утрешния ден, срещу подпис на родител, в часови интервал от 10.00ч. до 12.00ч.

Бъдете здрави и се пазете!

Ръководство на 134.СУ

1 2 3 50