РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Профил „Чужди езици“

Вх. №Собствено имеБал
11731-120Никола К.364,00
21731-118Калина324,25
31731-116Валерия323,25
41731-122Владислав315,00
51731-123Карина310,50
61731-121Теодора305,75
71731-117Стойко279,00
81731-119Никола М.196,50

Приет: Вх. № 1731-120

Първа резерва: Вх. № 1731-118

Втора резерва: Вх. № 1731-116

Трета резерва: Вх. № 1731-122

Записването за прием след четвърти етап на класиране ще се осъществи на 05.08.2021 г. от 8:30 ч. до 10:00 ч., ет. І, кабинет № 25.

Необходими документи за записване:

 1. Заявление за записване – попълва се на място
 2. Свидетелство за завършено основно образование – оригиналът е предоставен при подаване на заявлението за участие в четвърти етап на класиране
 3. Служебна бележка с резултатите от НВО – предоставена при подаване на заявлението за участие в четвърти етап на класиране
 4. Акт за раждане – копие
 5. 2 бр. снимки – паспортен формат
 6. Годишна такса Училищно настоятелство – 90 лв. – плаща се при записване
 7. Учебник по иврит – 120 лв. – плаща се при записване
 8. Декларации – попълват се на място

Родителите на учениците, които не са приети, следва да дойдат на 05.08.2021 г. от 8:30 ч. до 10:00 ч., ет. І, кабинет № 25, за да попълнят декларация за връщане на оригиналното свидетелство за основно образование.

Четвърто класиране – 1 свободно място в профил “ Чужди езици“

Уважеми родители,

Съгласно Заповед № 1169 /20.05.2021 г. на директора на 134.СУ „Димчо Дебелянов“,четвърто класиране ще се проведе на дати 04. 08., сряда, и 05.08., четвъртък, при следния график:

На дата 04. 08., от 8,30ч. до 17.00ч., подаване на заявления за участие в четвърто класиране.

Заявлението се изтегля от тук.

Необходими документи:

-оригинално свидетелство за основно образование,

-служебна бележка с резултатите от НВО.

Училищната комисия заседава на 04.08. от 17.00. до 18.00ч.

Класирането се осъществява по бал, съгласно обявените балообразуващи оценки:

-утроените точки НВО – БЕЛ,

-точки от НВО – Математика,

-оценките от свидетелството  от основно образование по БЕЛ и Чужд език, приравнени в точки.

Подробна информация присъства в училищния сайт в секция прием, раздел след 7 клас.

Обявяване  на класирането  –  18.00ч. на 04.08., на училищния сайт.

Записване на класирания ученик на дата 05.08., от  8.30ч. до 10,00ч.,.

Необходими документи при записване:

1.  заявление до директора – попълва се на място;

2. копие от акт за раждане;

3. два броя снимки паспортен формат;

4. декларация от родител, по Глава IV, чл. 38 и чл. 39 от Правилника за дейността на училището – попълва се на място;

5. декларация от родител по чл. 71, ал. 5 от Наредба № 9/ 19.08.2016 г. за използване на иновативни методи в обучението – попълва се на място;

6. НЕИСПУО – Модул „Характеристика на средата“ – попълва се на място;

7. Годишна такса „Училищно настоятелство“ – 90лв. за едно дете; 100 лв. за 2 и повче деца в училище /плаща се при записване/;

8. Цена на учебник по иврит – 120 лв. /плаща се при записване/;

На всички пожелаваме успех!

Лятна занималня по Иврит за новопостъпили ученици III, V клас

Уважаеми родители, лятната занималня по Иврит ще се проведе както следва:

Седмица 1: 09.08-12.08 вкл.

Седмица 2: 16.08-19.08 вкл.

Седмица 3: 23.08-26.08 вкл.

Занятията за III клас ще се провеждат от 8.00 до 10.00 ч.

Занятията за V клас ще се провеждат от 10.00 до 13.30 ч.

Одобрени кандидати за събеседване за позицията „технически секретар“

Събеседването ще се проведе на 21.07.2021 г. /сряда/ в сградата на 134.СУ в следния график:

 1. Весела Василева – 10,00 ч.
 2. Оксана Петроваа – 10,15 ч.
 3. Румяна Маринова – 10,45 ч.
 4. Диана Стефанова – 11,00 ч.
 5. Цветинка Бурова – 13,00 ч.

Информация за дейностите и необходимите документи за записване на приетите ученици в 8 клас в 134.СУ

І. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1.  заявление до директора – изтеглете от тук

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. копие от служебна бележка с резултатите от НВО;

4. копие от акт за раждане;

5. два броя снимки паспортен формат;

6. декларация от родител, по Глава IV, чл. 38 и чл. 39 от Правилника за дейността на училището, изтеглете от тук;

7. декларация от родител по чл. 71, ал. 5 от Наредба № 9/ 19.08.2016 г. за използване на иновативни методи в обучението, изтеглете от тук;

8. НЕИСПУО – Модул „Характеристика на средата“ – попълва се на място;

9. Годишна такса „Училищно настоятелство“ – 90лв. за едно дете; 100 лв. за 2 и повче деца в училище /плаща се при записване/;

10. Цена на учебник по иврит – 120 лв. /плаща се при записване/;

II. Организация на работата на училищната комисия по прием на документи за записване на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 г.

Първо класиране – 14, 15, 16 юли 2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, молим да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика, изтеглете от тук

Второ класиране – 21, 22 юли 2021 г.

Работно време: 8.00 ч.  – 18.00 ч.

Трето класиране – 30.07.2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране  02.08.2021 г.

Четвърто класиране – 04,05 август 2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

184 години от рождението на Апостола на свободата, Васил Левски

С обич и преклонение припомняме на училищната общност описанието му, направено от Иван Вазов:

Едничкият фотографически портрет, който имаме от Васил Левски, по злочестие, не дава ни най-малка идея за един человек, надарен с такава силна воля и характер. Изкуството не е могло да представи изразителното му лице, осветлено от величието на една идея, която го вдъхновяваше и гореше.

Левски имаше ръст среден, тънък и строен; очи сиви, почти сини; мустаци червеникави, коса руса, лице бяло, околчесто и изпито от непрестанната мисъл и бдение, но което се оживяваше от една постоянна и естествена веселост! Странно! Тоя момък, който проповядваше опасната мисъл за свобода, за смърт, който се излагаше всеки ден на опасности; тоя син на нощта, на пустинята, на премеждията имаше весел нрав! Той беше като Тотя войвода голям песнопоец; и не един път букаците на Стара планина са еквали от гласа му. Когато посещаваше Букурещ, той заедно с известията за устрояване комитетите донасяше Каравелову в дар шарени, криви, читашки чибучки. Това щастливо настроение беше нужно негли да крепи бодростта му сред всегдашната борба с апатията и подозрителността на роба.

Но когато беше потребно, ставаше друг. Ясността му изчезваше от лицето, погледът му добиваше сериозно изражение, гласът му беше глас, който налага, който заповядва; словото му, просто и безизкуствено, вълнуваше, смущаваше, убеждаваше.

Единствен и неповторим за България!

Класирани ученици за обявените свободни места за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с подадените заявления за прием за учебната 2021/2022г., Ви информираме, че следните ученици са класирани в съответствие с обявените критерии и налични свободни места, както следва:

ІІ клас

Катрин Васил Неделчева, вх. № 1756,15.07.2021г.

ІІІ клас

Мартин Белев, вх. № 1726/ 17.05.2021г.

V клас

Диана Павлова, вх. № 2298/ 09.12.2020г., преместване от Израел

Виктория Лазарова, вх. № 1727/12.07.2021г.

Ивайла Младенова, вх. № 1730 / 13.07.2021г.

Мария-Симона Станкова, вх. 1729/ 13.07.2021г.

Божидар Бояджиев, вх. № 979 / 17.07. 2021г.

Резерва:

Ралица Бакалова, вх. №1566/ 24.06.2021г

Уважаеми родители, най-учтиво Ви каним на предварителен разговор с ръководството на училището в следния график:

Ø понеделник, 10,30ч., ІІ и ІІІ клас;

Ø понеделник, 11.00ч., V клас;

ХІб клас- профил Природни науки

Екатерина Йордан Ляева

График за събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места

Изобразително изкуство:

Димитра Бобанац – 11.00 ч.

Мила Стоева – 11.15 ч.

Ралица Дековска – 11.30 ч.

Станислава Байракова – 11.45 ч.

Йоанна Ангелова – 12.00 ч.

Хигиенист

Елизабета Иванова – 12.30 ч.

Недка Станкова – 12.45 ч.

Информатика и информационни технологии

Георги Георгиев- 13.30 ч.

Деница Димитрова – 13.45 ч.

Красимир Вангелов – 14.00 ч.

Рени Димитрова – 14.15 ч.

Атанас Иванов – 14.30 ч.1 2 3 48