Одобрен кандидат за обявено свободно работно място

На 14.03.2023г. комисията за подбор на служители, определена със заповед № 859/10.03.2023 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведе събеседване с допуснатите кандидати за обявеното свободно работно място в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и реши следното:

Кандидатът Росица Дончева е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по Физическо възпитание и спорт в гимназиален етап“.

Кандидатът Филип Павлов е определен за първа резерва.

Кандидатът Бисера Андонова е определен за втора резерва.

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;
2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. заявление за назначаване.

Кандидатът Росица Дончева на 20.03.2023г. от 11.30ч да се яви на предварителна среща с цел подписване на трудов договор.

Заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов”

На 22.03.2023 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

  1. Обсъждане и съгласуване на училищен план-прием за 2023/2024 г.;
    Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, които са качени и на сайта на училището.

Пълният текст на поканата можете да видите тук:

Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място по заместване:

– 1 свободно място за учител по физическо възпитание и спорт в гимназиален етап;

Изискванията за заемане на длъжността са:

за учител по физическо възпитание и спорт в гимназиален етап – минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и професионална квалификация – съгласно № 6.3. от Приложение № 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

– компютърна грамотност, работа с MS Office

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, сертификат за владеене на език, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 10.03.2023 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 13.03.2023 г . на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 14.03.2023 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Успех за Георги Николаев Христов, ученик от 8в клас

Георги се представи отлично на Областния кръг на олимпиадата по английски език и е допуснат за представяне на Националния кръг, който ще се проведе от 11.03. до 12.03., град Варна.
Негов учител по английски език е господин Димитър Димитров, който е изключително горд от постигнатите резултати на своя възпитаник.

Пожелаваме им успех и очакваме нови успешни представяния и в бъдеще.

Прием в подготвителна група и 1. клас за учебната 2023/2024 година

Уважаеми родители,

134.СУ „Димчо Дебелянов“ – ORT School, единственото държавно училище, което предлага чуждоезиково обучение по иврит и майчин език – иврит, от 1 до 12 клас, ще осъществи прием в подготвителна група и 1. клас, като един от критериите ще бъде „Деца, ползващи се от конституционното си право да изучават иврит като майчин език“

Допълнителна информация ще бъде качена на сайта на 1.04.2023 г.

От ръководството.

150 години от обесването на Васил Левски

“В Българско не ще има цар, а „народно управление“ и „всекиму своето“. Всеки ще си служи по вярата и законно ще се съди както българинът, така и турчинът. Свобода и чиста република.“

Васил Иванов Кунчев

Днес България отбелязва 150 години от обесването на най-великия български герой и революционер – Васил Иванов Кунчев, по-прочут със знаменитото прозвище Левски. Ден, в който българите прекланяме смирено глава пред делото и смелостта на патриота.

Истински българин, който работи самоотвержено в името на една свободна и по-добра България и загива с гордо вдигната глава, уверен в сбъдването на мечтата си за чиста и свята република

Неговите заслуги като организатор на революционното движение в България полагат основите на Априлското въстание и съответно са ключови за по-късното освобождение на българския народ от подчинението на Османската империя.

За Левски да бъдеш човек означава преди всичко да бъдеш свободен. Да не си подчинен на чуждата воля, да имаш правото сам да контролираш и определяш посоката на своя живот.

Той е символ на всичко чисто и демократично, на прогрес и свободолюбие, идеал за висока нравственост и равноправие.

Станал част от всички нас, Апостолът на свободата продължава да бъде напред във времето.

Поклон пред великия Апостол на свободата!

Съпричастност към пострадалите в Турция и Сирия

Ученическият съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов“ показа за пореден път своята съпричастност към актуални световни събития и бедствия. Конкретен пример е бързата реакция спрямо пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия.

В рамките на няколко дни активисти от УС организираха самостоятелно кампания сред учениците от гимназиален етап и набраха парични средства за пострадалите.

Парите вече са преведени в специална сметка на БЧК.

Най-активно се включиха учениците от 12 б – 210 лв, 8 б – 205 лв., 9 б – 122 лв, 9а – 94 лв, 11 а – 65 лв, 8 в – 61 лв, 8 а – 35 лв. 

БЛАГОДАРИМ  ВИ!

„80 години от спасяването на българските евреи или да обичаш ближния си, както себе си обичаш“

„80 години от спасяването на българските евреи или да обичаш ближния си, както себе си обичаш“

134.СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School, Българска фондация ОРТ и Училищно настоятелство обявяват конкурс за учениците от ІІІ до ХІІ клас на тема „80 години от спасяването на българските евреи или да обичаш ближния си, както обичаш себе си“.

Литературният жанр е по избор на пишещия – есе, съчинение, разказ, приказка, притча, стихотворение, размисли по темата.

Крайният срок за предаване на написаните на компютър текстовете е 05. 03. 2023 г. на следния адрес: cv_lashkova@134sousofia.org

Наградите ще бъдат връчени на специалната церемония в чест на годишнината.

Конкурсът е част от изготвената от училището програма в чест на осемдесетгодишнината от спасяването на българските евреи.

Успех на всички участници!

1 2 3 30