Одобрени кандидати за събеседване за позицията „технически секретар“

Събеседването ще се проведе на 21.07.2021 г. /сряда/ в сградата на 134.СУ в следния график:

  1. Весела Василева – 10,00 ч.
  2. Оксана Петроваа – 10,15 ч.
  3. Румяна Маринова – 10,45 ч.
  4. Диана Стефанова – 11,00 ч.
  5. Цветинка Бурова – 13,00 ч.

Информация за дейностите и необходимите документи за записване на приетите ученици в 8 клас в 134.СУ

І. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

1.  заявление до директора – изтеглете от тук

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. копие от служебна бележка с резултатите от НВО;

4. копие от акт за раждане;

5. два броя снимки паспортен формат;

6. декларация от родител, по Глава IV, чл. 38 и чл. 39 от Правилника за дейността на училището, изтеглете от тук;

7. декларация от родител по чл. 71, ал. 5 от Наредба № 9/ 19.08.2016 г. за използване на иновативни методи в обучението, изтеглете от тук;

8. НЕИСПУО – Модул „Характеристика на средата“ – попълва се на място;

9. Годишна такса „Училищно настоятелство“ – 90лв. за едно дете; 100 лв. за 2 и повче деца в училище /плаща се при записване/;

10. Цена на учебник по иврит – 120 лв. /плаща се при записване/;

II. Организация на работата на училищната комисия по прием на документи за записване на ученици в осми клас за учебната 2021/2022 г.

Първо класиране – 14, 15, 16 юли 2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, молим да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика, изтеглете от тук

Второ класиране – 21, 22 юли 2021 г.

Работно време: 8.00 ч.  – 18.00 ч.

Трето класиране – 30.07.2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране  02.08.2021 г.

Четвърто класиране – 04,05 август 2021 г.

Работно време: 8.00 ч. – 18.00 ч.

184 години от рождението на Апостола на свободата, Васил Левски

С обич и преклонение припомняме на училищната общност описанието му, направено от Иван Вазов:

Едничкият фотографически портрет, който имаме от Васил Левски, по злочестие, не дава ни най-малка идея за един человек, надарен с такава силна воля и характер. Изкуството не е могло да представи изразителното му лице, осветлено от величието на една идея, която го вдъхновяваше и гореше.

Левски имаше ръст среден, тънък и строен; очи сиви, почти сини; мустаци червеникави, коса руса, лице бяло, околчесто и изпито от непрестанната мисъл и бдение, но което се оживяваше от една постоянна и естествена веселост! Странно! Тоя момък, който проповядваше опасната мисъл за свобода, за смърт, който се излагаше всеки ден на опасности; тоя син на нощта, на пустинята, на премеждията имаше весел нрав! Той беше като Тотя войвода голям песнопоец; и не един път букаците на Стара планина са еквали от гласа му. Когато посещаваше Букурещ, той заедно с известията за устрояване комитетите донасяше Каравелову в дар шарени, криви, читашки чибучки. Това щастливо настроение беше нужно негли да крепи бодростта му сред всегдашната борба с апатията и подозрителността на роба.

Но когато беше потребно, ставаше друг. Ясността му изчезваше от лицето, погледът му добиваше сериозно изражение, гласът му беше глас, който налага, който заповядва; словото му, просто и безизкуствено, вълнуваше, смущаваше, убеждаваше.

Единствен и неповторим за България!

Класирани ученици за обявените свободни места за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с подадените заявления за прием за учебната 2021/2022г., Ви информираме, че следните ученици са класирани в съответствие с обявените критерии и налични свободни места, както следва:

ІІ клас

Катрин Васил Неделчева, вх. № 1756,15.07.2021г.

ІІІ клас

Мартин Белев, вх. № 1726/ 17.05.2021г.

V клас

Диана Павлова, вх. № 2298/ 09.12.2020г., преместване от Израел

Виктория Лазарова, вх. № 1727/12.07.2021г.

Ивайла Младенова, вх. № 1730 / 13.07.2021г.

Мария-Симона Станкова, вх. 1729/ 13.07.2021г.

Божидар Бояджиев, вх. № 979 / 17.07. 2021г.

Резерва:

Ралица Бакалова, вх. №1566/ 24.06.2021г

Уважаеми родители, най-учтиво Ви каним на предварителен разговор с ръководството на училището в следния график:

Ø понеделник, 10,30ч., ІІ и ІІІ клас;

Ø понеделник, 11.00ч., V клас;

ХІб клас- профил Природни науки

Екатерина Йордан Ляева

График за събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места

Изобразително изкуство:

Димитра Бобанац – 11.00 ч.

Мила Стоева – 11.15 ч.

Ралица Дековска – 11.30 ч.

Станислава Байракова – 11.45 ч.

Йоанна Ангелова – 12.00 ч.

Хигиенист

Елизабета Иванова – 12.30 ч.

Недка Станкова – 12.45 ч.

Информатика и информационни технологии

Георги Георгиев- 13.30 ч.

Деница Димитрова – 13.45 ч.

Красимир Вангелов – 14.00 ч.

Рени Димитрова – 14.15 ч.

Атанас Иванов – 14.30 ч.Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място:

– 1 свободно място за технически секретар/домакин

Изискванията за заемане на длъжността са:

квалификационна степен „бакалавър“, компютърни умения, работа с офис техника, познания за нормативните изисквания в областта на средното образование и снабдяване, съхраняване,

стопанисване и използване на стоково-материалните ценности, инвентар и съоръжения в образователната институция.

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office, работа с интернет;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 20.07.2021 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 20.07.2021 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов” след 17.00 часа, събеседване на 21.07.2021 г. по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School и мястото му сред държавните и общинските училища в София

134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School и мястото му сред държавните и общинските училища в София, къде са те и къде сме ние или какво казват числата – позоваваме се на тях, защото заговорят ли те, няма нужда да се изтъкваме ние! 

НВО ІV клас  

Средният успех по БЕЛ и математика е отличен 5.50 при средна оценка за страната много добър 5.00. 

НВО VІІ клас 

БЕЛ – 73.64 т. и математика – 61.52 т., което ни подрежда на 15-то място в топ 20. 

НВО Х клас 

Средното ниво е посочено в %, затова и ние даваме сравнителните данни в %: 

Предмет134-то ORT-SchoolСофияБългария 
БЕЛ63.5453.8645.01 
Мат.34.7133.2527.71 

ДЗИ ХІІ клас 

Тук сме лаконични: среден успех много добър 5.11 и 17-то място в топ 20. 

Г-жа Палдъмова твърдо е решила да влезем в топ 15 на всички образователни нива и по всички показатели, затова, драги родители, надяваме се заедно с Вас да мотивираме децата и, дай Боже, да успеем! 

В заключение ще кажем, че 40 зрелостници са сертифицирани по иврит, 13 от които с отличен резултат. Тук съпоставки с други училища не можем да Ви предложим, тъй като сме единствената гимназия с иврит! 

Заредени със слънце и амбиция, ще продължим да надграждаме наесен.  

Хубаво лято! 

Да помогнем на една мечта да стане реалност

Уважеми родители,

Искрено вярвам, че пътищата, които ни свързват е бъдещето на нашите ученици, които с времето ние, учителите, приемаме за наши деца. В посланията към тях, винаги се опитвам да ги докосна с думите, че човек е толкова голям, колкото са неговите мечти; че животът е път на стремеж към високи мечти и никога не трябва да се отказваме от тях.

Рая Радева (Raya Radeva) е бивш възпитаник на 134. СУ, отлична ученичка, слънчево момиче със силен и борбен характер. Нейните артистични прояви впечатляват и ни карат да бъдем по-щастливи, докосвайки се до таланта ѝ.

Рая е приета в Университет: IAB Barcelona (Институт по изкуствата Барселона), филиал на Liverpool John Moores University, специалност- Музикален театър.

Недостигащата сума за нейното обучение е 7 690 лв. Банковата сметка, на която може да бъде преведена сумата в помощ на нейното следване е:IBAN: BG49UNCR70001524036610

Рая сподели, че е избрала този университет заради качеството на обучението и възможностите за развитие. Специалността е рядко предлагана в европейските университети, но в Института по изкуствата Барселона се прилага британския модел на обучение за Музикален театър, а преподавателите са най-добрите английски специалисти в съответната област. Завършилите студенти участват в представления на West End и Broadway- центърът на Мюзикъла. Мечтата на Рая е постижима, но нека и помогнем!

Желанието и е да се върне в България и продължи своето професионално развитие на сцената на родния музикален театър.В посочените линкове можете да се запознаете с изявите на Рая и да прецените дали ще желаете да я подкрепите.

https://youtu.be/vRL5htfPiQU

https://youtu.be/oKl0vj8Use0

https://www.instagram.com/raya_radeva/

Весела Палдъмова, директор

1 2 3 20