Какво е общото между 134. ОРТ училище и Силвестър Сталоун

Какво е общото между 134. ОРТ училище и Силвестър Сталоун стана ясно в мрежата на ОРТ училищата по света, която е с още един посредник – Ma Koreh, вестникът, който информира по-добре Какво става!


Който иска да се информира по-добре, да прочита Ma Koreh!
Който иска да информира по-добре, да пише и да снима в Ma Koreh!

Публикуваме първия брой на вестника, в който е интервюто на Рая Чуковска, ІХ Б клас, с Неделко Туджаров, възпитаник на 134. ОРТ училище, извървял успешно пътя от студио „Медиум“ в училищния STEM център до Филмово студио „Ню Бояна”.Кои са междинните спирки по пътя между двете студиа, „Медиум“ и „Ню Бояна“, ще разберете от интервюто в Ma Koreh!

Първият брой на Ma Koreh! можете да прочетете тук:  https://online.fliphtml5.com/kngja/iahb/#p=1


Ако и Вие искате да бъдете репортер, фотограф или редактор към Ma Koreh!, изпратете e-mail на ppetrov@134sousofia.org и ще получите линк за  регистрация в системата на вестника.

ТУ Би Шват – Новата година на дърветата

Уважаема училищна общност,

Днес е еврейският празник от календара Ту Би Шват – “ 15 ден от месец шват“. 

На този ден ние обръщаме поглед към природата и благодарим за предоставените и блага към хората.

Евреите и българите смятат, че е хубаво всеки човек да посади едно дърво, защото така ще остави следа след себе си на  роднота земя.

Традицията повелява в днешния ден на трапезата да има плодове от дърво.

А учениците от II Б клас с учител по Иврит г-жа Вили Владимирова изпълняват специално за Вас песен за ТУ Би Шват – Новата година на дърветата.

Безплатни горещи телефонни линии

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че Министерство на образованието и науката за трети път откри безплатни горещи телефонни линии за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна в създалата се ситуация с COVID-19 и продължителното неприсъствено обучение.

Линиите работят от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч. При преценка психолозите могат да насочват нуждаещите се хора към услуги за подкрепа в общността.

Организацията за предоставяне на психологическа подкрепа е създадена съвместно с регионалните управления на образованието, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и директори на училища. Планирано е телефонните линии да са отворени до 31.03.2022 г.

Горещата телефонна линия за психологическа подкрепа за София-град е следната:

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133

„Големият мозъчен взрив“ е новият конкурс в 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School

„Големият мозъчен взрив“ е новият конкурс в 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School, който дава възможност на учениците да открият отговорите на въпроси от науката, изкуството и спорта, които търсят и истински ги интересуват. Новият STEM център за технологии в креативните индустрии дава възможност с инструментите на проектно и проблемно базирано обучение, на учене чрез преживяване и чрез изследване да се обогати и разгърне образователният процес в посока екипна работа, решаване на проблеми, любознателност, откривателство и критично мислене.

Потенциалът на креативните индустрии дава възможност всяка област от живота да бъде представена по интересен творчески начин, който да развихри въображението и любопитството не само на участниците в съответния проект, но и на тези, пред които се представя!

А ето ги и условията на конкурса:

участват целите класове с класните ръководители, като децата споделят с учителите и със съучениците си теми, които биха искали да изследват от гледните точки на различни предметни области. Най-добрите идеи за интегриран урок в начален, прогимназиален и гимназиален етап ще бъдат осъществени и заснети от екип на училищната телевизия, като се излъчат пред училищната общност. По този начин и учениците, и учителите, и родителите ще могат да видят резултата от добре свършената работа – от идеята до готовия „продукт“.

Всеки клас избира своята най-добра идея, която предава в срок до 10. 02. 2022 г. на e-mail cv_lashkova@134sousofia.org. Компетентно жури ще разгледа предложенията и ще определи победителите за всеки един от образователните етапи. Наградата – осъществяване на проекта, заснемане и излъчване ще бъде оповестена до 20. 02. 2022 г.

Участват класовете от ІІ до ХІІ, като на всички тях пожелаваме успех и се надяваме чрез инициативата много от учениците ни да получат отговор на отколешния въпрос „това за какво го учим?“; да разберат, че светът е пъзелът, чиито парченца могат да бъдат открити в учебната програма, стига да бъдат потърсени!

Моля избраната идея да бъде изпратена от служебната поща на класния ръководител, за да се гарантира навременното ѝ получаване.

Възстановяване на присъствен учебен процес

Уважаеми ученици, родители и учители,

От 06.12.2021 г. (понеделник) в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ се възстановява присъственият образователен процес за всички паралелки от 5-ти до 12-ти клас с изключение на 12а клас и 12в клас.

Молим всички ученици, които са подали декларация за съгласие с отбелязана позиция „Наличие на валиден документ за преболедуване, ваксиниране или наличие на антитела“ и не са приложили такъв, да го предоставят на посочения имейл 134susofia@134sousofia.org  или в понеделник лично  – в училищната канцелария, ет. 1.

Училището разполага с необходимия брой неинвазивни бързи антигенни тестове с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрени от Министерството на здравеопазването.

Учениците от начален етап продължават своето присъствено обучение.

Предоставяме Ви информация по паралелки:

ПаралелкаБрой ученици в паралелкатаБрой подадени декларации за съгласие
2520
2622
2620
2622
2625
2621
2111
2423
2624
2625
2725
2726
2722
2725
2716
10а2618
10б2625
10в2516
11а2825
11б2620
11в2314
12а2610
12б2618
12в258

Олимпиади и състезания

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с последната актуализация на НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Ви информираме, че присъственото провеждане на олимпиади и състезания ще се извършва при смесване на ученици от различни паралелки при следните условия:

  • За ученици от 1 до 4 клас в училището е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал 2 пъти в седмицата;
  • Ученици от 5 до 12 клас ще бъдат допускани в училище за участие в олимпиада/състезание, само ако притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с последната актуализация на НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Ви информираме, че присъственото провеждане на олимпиади и състезания ще се извършва при смесване на ученици от различни паралелки при следните условия:

За ученици от 1 до 4 клас в училището е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал 2 пъти в седмицата;

Ученици от 5 до 12 клас ще бъдат допускани в училище за участие в олимпиада/състезание, само ако притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.

1 2 3 23