151 години от обесването на Васил Левски, символ на родолюбие, честност и смелост, но и пример за подражание!

151 години от обесването на Васил Левски, символ на родолюбие, честност и смелост, но и пример за подражание!

Личности като Апостола са нужни в разграждането на тиранията, но не по-малко нужни са при съграждането на „чиста и свята република.“

Уважаеми родители,

Във връзка с разработен механизъм и алгоритъм към него в случаи на установяване и разпространение на наркотични вещества в училището, се обръщаме към Вас да отделите време и се запознаете с предоставения от нас текст в секция „за Вас“, подсекция „Правила за безопасност на децата“, училищен сайт.

Ръководството на 134.СУ

Йордан Свеженов – малкият златен математик на 134. СУ „Димчо Дебелянов“–ORT SCHOOL!

Йордан е само във втори клас, но е в плен на математиката. Носител на множество награди, той още от сега прославя името на България по света, а името на училището си у нас.

Дани спечели сребърен медал на Международната математическа олимпиада в Малайзия. Трябва да отчетем, че златен медал изобщо не е присъден, поради сложността на задачите и изискването, свързано с английския език.

Към колекцията от медали няколко дни след това бе прибавен и златен медал от финала на Международната олимпиада по математика, организирана от Китайския университет в Hong Kong/Shenzhen и проведена в Куала Лумпур. Задачите са трудни, в пет направления – логическо мислене, аритметика, геометрия, теория на числата и комбинаторика! Да прибавим и предизвикателството, че са на английски език!

Да продължава все така – да мечтае и да постига низ от успехи, всякакви!

Поздравления за семейството и учителите му!

Всички учители изключително много се гордеем с постиженията му!

С радост,
Весела Палдъмова-Ковачева

Акредитация Erasmus+

134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School получи акредитация по програма Еразъм+!

Получената акредитация е оценка за качеството на училището, обвързана с европейските критерии за постиженията на образователната институция. Представянето на 134. СУ е оценено изключително високо – 90 точки от максимално получени 92 точки в категория образователни институции.

В последните години училището се утвърди като водеща образователна институция в столичната образователна система. Горди сме с постигнатите резултати на учениците ни, които са доказателство за амбицията и професионализма на педагогическия екип.

В предходната календарна година училището затвори седем проекта по Еразъм+, реализирани са 30 мобилности, в които са участвали 133-ма ученици и 67 учители. Името на училището, представянето на учениците ни, професионализмът на учителите, дейностите на координаторите и ролята на ръководния екип оставиха ярка следа в партньорските образователни институции от европейския свят.

Но идва време, в което пред нас се очертават нови цели и нови предизвикателства. Най-важното е, че при тяхното реализиране имаме предоставената ни възможност от Еразъм+.

Основните цели на 134. СУ на представената и защитена акредитация са:

 • Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за овладяване на интердисциплинарни методи и най-нови образователни подходи.
 • Внедряване на педагогически иновации, свързани с промени в съдържанието и методите на обучение и възпитание, насочени към повишаване на ефективността на взаимодействието учител-ученик

Ръководството на училището отчита, че едни от най-важните фактори, които влияят върху устойчивия растеж на една училищна общност, са качеството и подготовката на учителите. Одобрената акредитация предоставя възможности за участие в обучителни мобилности, чрез които да подпомогнем непрекъснатия процес на развитие на компетенциите на педагогическите специалисти, за да изпълняват ефективно своите задължения, предавайки знания и умения на учениците ни. Усвояването на нови методи и придобиването на нови инструменти и пилотното им внедряване в класната стая ще помогнат на 134. средно училище да се изправи пред предизвикателствата на цифровизацията и да повиши нивото на ангажираност на участниците. От учителите в днешно време все повече се очаква да владеят конкретна предметната област, да следват динамиката на научната и информационната среда и да осъществяват задълбочаването на междудисциплинарните връзки. Последното е възможно само когато се стремят към непрекъснато повишаване на квалификацията в педагогическата практика, търсене на нова информация и активна комуникация в областта на технологиите.

Стремежът да се придържаме към технологичния напредък е причината училището да се превърне в поле на иновациите. Ние виждаме акредитацията като път за постигане на успех и подкрепа на личностното развитие на учениците, с които работим. Както се подчертава в училищната стратегия, иновациите в ИКТ и в методологията стават водещи за бъдещия успех. Преподавателските мобилности ще се фокусират върху курсове и възможности за наблюдение на работата, които позволяват изучаването на нови начини за организиране на образователно съдържание, използването на интердисциплинарни програми, нови платформи и методи за оценка на резултатите от обучението, както и въвеждането на съвременни дигитални технологии в класната стая. Въвеждането на интердисциплинарен подход в обучението е възможност за изграждане на модерно училище, в което учениците ще подобрят своите образователни резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и ще развиват творческото си мислене, както и различни компетентности и емоционална интелигентност.

Затова започва засилена и активна подготовка за реализиране на дейности по основните цели още през това лято! Убедени сме, че вървим по правилния път за развитие на училището.

Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

Изискванията за заемане на длъжността Педагогически съветник са:  

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно чл. 18 от  НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

Други изисквания:

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта;

– компютърна грамотност, работа с MS Office;

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

– 1 свободно място за пазач портиер

Изискванията за заемане на длъжността пазач портиер:

 • мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

 • Заявление за участие в подбор
 • трудова книжка,
 • препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 26.01.2024 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 26.01.2024 г. в 17:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 29.01.2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Покана за заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” за 10.01.2024 г. от 18,00 часа

Уважаеми родители, поканата за заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” за 10.01.2024 г. от 18,00 часа можете да видите на тук: Покана за заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” за 10.01.2024 г.

Традиционен благотворителен базар

Един прекрасен ден в училище преди ваканцията!

Оживление, усмихнати лица и щедри сърца – това определяше 22.12.2023 г., с който приключи празничният календар преди Коледа!

Децата проявиха въображение и естетически усет при направата на картички, сувенири и сурвачки, като учениците от 3 а, б, в клас участваха с най-много ръчно изработени предмети.

Вдъхновителки бяха техните учители и родители.  

Баби и майки изпекоха кулинарни шедьоври за Коледния базар. Не липсваха и майстори сладкари сред учениците.

Събрани бяха над пет хиляди лева за благотворителност.

Най-голям е делът на 5.А клас, но всички с много ентусиазъм участваха в събитията.

Учениците от 134.СУ отново показаха колко са щедри, сърдечни и спонтанни!

Освен в училище, нашите ученици участват в различни благотворителни каузи. Поздравления за Ивон от 7б клас, която представя училището на благотворителен базар в с. Врачеш:

Благодарим на учениците и техните родители за участието в инициативата „Деца помагат на деца“.

Весели празници!

От ръководството на 134.СУ

Г-жа Весела Палдъмова-Ковачева е удостоена с приза Директор на годината – 2023

Г-жа Весела Палдъмова-Ковачева е удостоена с приза Директор на годината – 2023 в седемнадесетия Национален конкурс „Директор на годината“ на Синдиката на българските учители!

Отличието бе връчено на специална  церемония по награждаването с участието на над 300 представители на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Министерството на образованието и науката (МОН), академичната общност и общинските администрации.

Наградите бяха обявени от председателя на СБУ д-р Янка Такева, а връчени от екипа на МОН, представен от д-р Емилия Лазарова и Мариета Георгиева – заместник-министри на образованието и науката, и г-жа Албена Михайлова, главен секретар на МОН.

Наградата е най-високата оценка за сътрудничеството на ръководството на  134. СУ „Димчо Дебелнов“-ORT School с училищния екип и открито признание за делата на всички, които мъдро и с любов променят образованието в страната.

В училището присъстват три синдикални организации, с които г-жа Палдъмова винаги е намирала най-добрия подход за успешна и спокойна работа.

За силата на доброто и стремежът да бъдем съпричастни към училищната общност

Уважаеми родители и учители,

В последния месец от календарната година отваряме сърцата си за малките и големите вълшебства от живота. Това е месецът, в който сърдечно благодарим за стореното добро, за подкрепата, за проявената сърдечност и протегнатата ръка.

Ръководството на училището и учениците изказват своята сърдечна благодарност на СПОРТ ПАРТНЕР за осигурената нова петслойна акрилна спортна настилка, монтирана в училищния двор. Спортното игрище е подходящо за игри по волейбол, хандбал, тенис на корт. Зад този дарителски жест стои името на господин Калоян Мавродиев, наш родител. Така на учениците ни се предостави нова възможност за подобряване на физическата активност в училище.

Изказваме искрена благодарност на госпожа Десислава Николова, родител на момченце от 2.в клас, която чрез фондация „Кажи здравей на здравето“ дари ново медицинско оборудване, техника и консумативи за медицинския кабинет на 134.СУ. Средствата за дарението са набрани чрез продажбата на нейната книга „ Щастлива и красива бременност като моята“, чиято основна цел при издаването й е свързана с набиране на средства за закупуване на кувьози за родилните отделения в страната.

 • 1 бр. 3/12 канален ЕКГ апарат ZONCARE iMAC300;
 • 1 бр. Апарат за измерване на кръвно анероиден със стетоскоп FAZZINI – Италия;
 • 3 бр. Електронен дистанционен термометър;
 • 2 бр. Пръстов пулсоксиметър CONTEC;
 • 1 бр. електронен кантар OMRON HN289;
 • 1 бр. манипулационна/ инструментална количка;
 • 2 бр. апарат за кръвно налягане за китка OMRON RS1;
 • 1 бр. глюкомер CALA;
 • 50бр х 10 тест ленти за глюкомер
 • 50бр. х 10 ланцети за глюкомер

Благодарим за подкрепата на родителската общност на 5а клас за съдействието и желанието да бъде обновена учебната среда в 21. кабинет.

Уважаеми родители, благодарение на вашите дарителски жестове Вие давате пример на нашите учениците за солидарност към училищната институция.

Да правим добрини, да бъдем солидарни в трудните дни, да вярваме в чудото – живот!

1 2 3 32