Свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следното свободно работно място:

– 1 свободно място за учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален и гимназиален етап, специалист учител по химия и опазване на околната среда и биология  и здравно образование с владеене на английски език за преподаване на ХООС.

Изискванията за заемане на длъжността са:

-съгласно приложение № 4  към чл. 42, ал. 2, т. 3 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

– желателен минимален професионален опит 3 години, придобит в областта (желателно);

– компютърна грамотност, работа с MS Office, работа с електронен дневник.

– допълнителни умения – технически, организаторски, мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи:

Документите следва да бъдат предоставени до 13.07.2022 г. /включително/ от 9,00 до 16,00 ч. САМО в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 14.07.2022 г. на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”.

Събеседване на 18.07.2022 г. по обявения график. На 19.07.2022 г. обявяване на одобрения кандидат.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

На 27.06.2022 г. комисиите за подбор на служители, определени със заповед № 1152/21.06.2022 г. на директора на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, проведоха събеседване с допуснатите кандидати за обявените свободни работни места в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и решиха следното:

Кандидатът Гергана Георгиева е допусната до устен изпит за длъжността „зам.- директор учебна дейност“ на 29.06.2022 г. от 13:30 ч.

Кандидатът Жана Рафаилова е одобрена за изпълнение на длъжността учител по английски език в начален и прогимназиален етап.

Кандидатът Жанета Декова-Сивриева е определена за резерва.

Кандидатите Милена Пашова и Надежда Атанасова са одобрени за изпълнение на длъжността „учител в група за ЦОУД в I-IV клас“.

Кандидатът Нора Йорданова е определена за резерва.

Кандидатът Стефани Христова е одобрена за изпълнение на длъжността учител в начален етап на основното образование“.

Кандидатът Цанка Георгиева е одобрена за длъжността „технически секретар/домакин.

Кандидатът за хигиенист Цветомира Вътева е одобрена за длъжността „хигиенист“

За сключване на предварителен трудов договор са необходими:

1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

6. заявление за назначаване.

За организиране на предварителна среща с цел подписване на трудов договор изпълняващият длъжността ЗАС в 134. СУ ще осъществи контакт с одобрените кандидати.

Списък на необходимите материали за І. клас за учебната 2022/2023 година

 1. Български език и литература: тетрадки с тесни и широки редове (формат А5/20 листа) – 10 бр, поставени в джобче с етикет/името на детето, комплект пластмасови букви, графитни моливи  HB, В – 6 бр., острилки – 2 бр., гуми -3 бр., цветни моливи;
 2. Математика: тетрадки с големи квадрати (формат А5/20 листа) – 10 бр, поставени в джобче с етикет/името на детето;   сметало, комплект пластмасови цифри, пакет с пръчици за смятане – 2 бр., линия и триъгълник;
 3. Изобразително изкуство: скицник/блок А 4- 2бр.,темперни или водни бои, чашка за вода (пластмасова), четки за рисуване (различни номера), подложка за рисуване, пастели, флумастери;
 4. Технологии и предприемачество: гланцово блокче(цветни листове) – 2 бр., лепило (сухо)  – 1 бр., ножичка- 1бр., тиксо, моделин/пластилин; дъска и ножче за рязане на пластилин;
 5. Физическо възпитание и спорт: екип за физкултура( гуменки, анцуг-горнище и долнище, бяла тениска, спортни къси панталони;
 6. Други: ученическа лична карта, тефтерче за съобщения, подвързии за всички учебници и тетрадки, картон от личния лекар в началото на годината.

Допълнителни уточнения и специфика в изискванията – със съответния класен ръководител.

Официална церемония по връчване на дипломи – випуск 2022 г.

Уважаеми учители и родители, бивши възпитаници,

Ръководството на 134. СУ „Димчо Дебелянов“-ORT School Ви кани да присъствате на официалната церемония по връчването на дипломите на випуск 2022.

Събитието ще се състои на 21.06.2022 г. от 18:00 ч. в училищния двор.

Очакваме Ви, за да споделим вълнуващото събитие!

Списък на класираните ученици на ІІ-ро класиране в първи клас за учебната 2022/2023 година може да видите тук.

Уважаеми родители,

Списъкът на класираните ученици на ІІ-ро класиране в първи клас за учебната 2022/2023 година може да видите тук.

Записването на учениците, класирани на ІІ-ро класиране, ще се проведе на 20 юни 2022 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч. в канцеларията на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78.

Моля, носете със себе си:

1. Заявление за записване в първи клас, на хартиен носител, попълнено – изтеглете от тук

2. Заявление за изучаване на ФУЧ-Информационни технологии и ФУЧ-БЕЛ, за учебен час за спортни дейности, както и за целодневна организация на учебния ден (предоставя се от училището и се попълва на място).

3. Удостоверение за раждане на детето (копие).

4. Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал).

5. Годишна вноска за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство в размер на 90 лв. за едно дете в училището. За две, три и повече деца в училището годишната вноска е в размер на общо 100 лв.

6. Сума в размер на 230 лв. за заплащане на учебници по иврит за първи и втори клас.

На 23.06.2022 г. от 17:30 ч. в салона на училището ще се проведе обща среща с родителите на учениците, приети в първи клас.

Първата родителска среща по класове за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 12.09.2022 г. от 17:30 часа.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Уважаеми родители,

След приключване на записването на учениците, класирани на І‑во класиране в първи клас за учебната 2022/2023 година, 134. СУ „Димчо Дебелянов“ обявява 2 свободни места за момчета.

Заявленията за участие във второ класиране ще се приемат в канцеларията на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78 на 17.06.2022 г..от 8:00 ч. до 16:00 ч.

Моля, носете със себе си заявление за участие във второ класиране за прием в първи клас, на хартиен носител, попълнено – изтеглете от тук

Посочените критерии важат и за участие във второ класиране. Теглене на жребий ще се осъществи на 17.06.2022 г. в 16:30 часа само сред кандидати с равен брой точки.

Списъкът на класираните на второ класиране ще бъде обявен на 17.06.2022 г. до 18:00 часа.

Записването на учениците от второ класиране ще бъде на 20.06.2022 г. от 8:00 ч. до 17:00 ч.

Списъци на класираните ученици на І-во класиране в първи клас за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители,

Списъците на класираните ученици на І-во класиране в първи клас за учебната 2022/2023 година може да видите тук.

Съгласно писмо на МОН с № 0601-108/01.04.2022 г. броят на местата в паралелките в първи клас на 134. СУ е 24 във всяка паралелка. Приемът на близнаци е над заложената бройка.

Записването на учениците, класирани на І-во класиране, ще се проведе в периода 7-15 юни 2022 г. от 08:00 ч. до 17:00 ч. /в учебни дни; 14.06.2022 г. е неучебен ден/ в канцеларията на 134. СУ на ул. „Пиротска“ № 78.

Моля, носете със себе си:

1. Заявление за записване в първи клас, на хартиен носител, попълнено – изтеглете от тук

2. Заявление за изучаване на ФУЧ-Информационни технологии и ФУЧ-БЕЛ, за учебен час за спортни дейности, както и за целодневна организация на учебния ден (предоставя се от училището и се попълва на място).

3. Удостоверение за раждане на детето (копие).

4. Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал).

5. Годишна вноска за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство в размер на 90 лв. за едно дете в училището. За две, три и повече деца в училището годишната вноска е в размер на общо 100 лв.

6. Сума в размер на 230 лв. за заплащане на учебници по иврит за първи и втори клас.

На 23.06.2022 г. от 17:30 ч. в салона на училището ще се проведе обща среща с родителите на учениците, приети в първи клас.

Първата родителска среща по класове за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 12.09.2022 г. от 17:30 часа.

Денят на детето – празник в нашето училище, разкрил неочаквани таланти

На 1 юни – Деня на детето, учениците от пети и шести клас имаха час на талантите. Традиционния урок по български език и литература те превърнаха в празник – не само показаха своите умения в областта на изкуството, спорта, конструирането, кулинарията и сладкарството, но и разказаха за своите интереси, за усилията, които са положили, за да достигнат настоящото ниво.

Учениците от V а клас се впечатлиха от грациозността на София и от усилията, които полага, за да танцува на палци с лекота, пренебрегвайки болката. Възхитиха се от изяществото на Слава и научиха, че то се придобива с години в репетиционната зала и на сцената. Научиха, че някои от анимационните и игралните филми се дублират от Алекс. А той разказа за подготовката, която е получил, и описа работата в звукозаписното студио. Рая разказа за участието си в нов български филм и за особеностите на снимачния процес, както и за огромното удоволствие от актьорската си работа. Тя впечатли и със сладките, които сама беше приготвила и с които почерпи съучениците си. Вики Златева показа медалите си от състезания по фехтовка и обясни какви качества развива този спорт. Биляна донесе грамотите и наградите си за актьорско майсторство и изигра един етюд със Зорница. Мария впечатли с многобройните си медали по баскетбол и спортни танци и сподели колко скъп спомен за нея е всеки от тях. Диана, Янислав, Дамяна и Вики Мулетарова показаха свои рисунки. Научихме, че Дамяна рисува икони, Вики – аниме, а Янислав обича и да конструира. Никол Манчева и Зорница изненадаха с интереса си към морзовата азбука и показаха как се използва.

В шестите класове също беше весело. В VI а Любов показа майсторско изпълнение на прелюд от Бах и на джаз композиция. Йосиф нареди кубчето на Рубик за 54 сек., но изтъкна, че съвсем скоро е постигнал личен рекорд от 45 сек. Анна-Мария и Албена донесоха огромни колекции от медали, получени на различни състезания, и разказаха за най-важните моменти в спорта. Анна-Мария не само напредва в джудото, но и рисува. Свои картини показа и Елена, която експериментира с различни техники. Белослава показа на класа как се играе Малешевско хоро и разказа за прекрасните изживявания, които и носят народните танци. Научихме още, че любимият спорт на Стефания са ските, че Леа, Анита и Албена измислят реклами.

И в VI б открихме таланти, за които не подозирахме. Освен че обичат да разказват весели истории, учениците там пеят и танцуват. Габриела и Дерия показаха свои рисунки. Матей обясни какви неща конструира сам. Научихме как се прави „сиромашка баница“. Рая показа снимка на торта от спанак, която сама е приготвила, и даде рецепта за закуска – палачинки с оризово брашно.

Часовете започнаха с песни и завършиха с танци. А децата напуснаха училище с весел смях, защото за тях празникът продължава.

На вниманието на родителите, чиито деца кандидатстват в подговителните групи

На 30 май 2022 г. в 17:00 ч. приключи записването след І. класиране на деца в подготвителните групи.

Има 1 свободно място за момиче.

Съгласно регламента на дата 31 май 2022 г. в 12:00 ч. в присъствието на родители ще бъде теглен жребий от посочените резерви.

Списък на ПГ–а за учебната 2022/23 година – учител: Пенка Виячева

Момичета:

 1. Анджела И. Ил.
 2. Анна М. Кр.
 3. Ева Н. М.
 4. Изабел Ив. Д.
 5. Йоана Т. Д.
 6. Калина К. К.
 7. Кристияна Мл. С.
 8. Мира К. М.
 9. Ния Г. Е.

Момчета:

 1. Андрей К. Гр.
 2. Борис Кр. Цв.
 3. Божидар Н. Н.
 4. Виктор Н. К.
 5. Даниел Г. Г.
 6. Даниел Д. С.
 7. Дамян З. К.
 8. Дейвид М. Б.
 9. Кристиан Ан. К.
 10. Пламен Н. Б.

Списък  ПГ-б за учебната 2022/23, учител: Даниела Накева

Момичета:

 1. Белослава С. Т.
 2. Ванеса Р. В.
 3. Димана Л. Д.
 4. Надя М. Т.
 5. Никол Н. Мл.
 6. Сияна Я. Цв.
 7. София С. Б.
 8. Софи С. Як.

Момчета:

 1. Василий Б.  Р.
 2. Вихрен Т. С.
 3. Ивайло Н. К.
 4. Картал С. А.
 5. Михаил Кр. Цв.
 6. Теодор Х. Д.
 7. Филип Ал. А.
 8. Хари А. К.
 9. Юлиус Д. М.

Списък на ПГ–в  за учебната 2022/23 година – учител: Габриела Григорова

Момичета:

 1. Анна Л. Й.
 2. Даниела Ив. М.
 3. Дария Ан. Ан.
 4. Екатерина Г. К.
 5. Ема В. Г.
 6. Ема К. П.
 7. Жени Р. Р.
 8. Калина Ан. К.
 9. Мария В. Кр.
 10. Мира Н. Ц.
 11. Рая Вл. Цв.
 12. Рая Д. Зл.

Момчета:

 1. Акилин А. Т.
 2. Борис  Р. Т.
 3. Денислав А. И.
 4. Даниел Д. К.
 5. Йоан  П.  Б.
 6. Кристиан Ат. К.
 7. Леон Ф. С.
 8. Матей Кр. Б.
 9. Стефан Ед. М.
 10. Симон С. Л.
 11. Филип Кр.  Цв.

24-ти май

24-ти май е ден, в който честваме празника на българската просвета и култура и на славянската писменост! Ден, който носим в сърцата си и в който изказваме благодарността си към делото на Кирил и Методий, създателите на първата славянска азбука. Ден, в който прекланяме глави пред всички будители народни, посветили живота си на борбата за съхраняване на българския дух в тъмните векове на робство и забрава. Ден, в който изказваме благодарността си към учителите, носители на любовта към знанието и верни на мисията да предадат на поколенията обичта към българския език, вярата в силата на просветата и културата, нестихващия порив към духовно извисяване.

Учителю, пред тебе се прекланям днес,

пред твойта чиста вяра в научния прогрес!

Прекланям се пред силата да въплътиш в душите

любов към всичко българско и към мечтите

за бъдеще красиво и достойно на нашия народ,

спечелил битки славни към свойта цел – възход!

Честит бъди, учителю, с великата си мисия –

да вдъхновяваш, да вълнуваш като светогорския Паисия!

1 2 3 27