Свободно работно място

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места

Изискванията за заемане на длъжността хигиенист чистач:

 • мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, работа в екип.

Необходими документи:

 • Заявление за участие в подбор;
 • Копие на трудова книжка;
 • Препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 21 юни 2024 г. /включително/ от 9,00 до 17,00 ч.,  на 19 и 21 юни 2024 г. от 13,30 до 17,00 часа в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 25.06.2024 г. в 15:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 26 и 27 юни 2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява свободни работни места

134. СУ „Димчо Дебелянов” обявява следните свободни работни места:

– един учител по физика и астрономия в гимназиален етап;

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 5.10 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– един учител по математика в гимназиален етап;

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 5.3 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– един учител по математика в прогимназиален етап по заместване;

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 5.3 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– един учител по информационни технологии в гимназиален етап;

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т.5.4 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– един учител по физическо възпитание и спорт в прогимназиален етап по заместване;

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 6.3 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

– двама учители в начален етап на основното образование (I – IV клас);

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 3.1 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

 – двама учители в група за целодневна организация на учебния ден I – IV клас.

 • минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“, професионално направление, специалност и квалификация, съгласно Приложение № 1 към чл. 10, т. 3.5 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

Други изисквания:

– желателен минимален професионален опит, придобит в областта;
– компютърна грамотност, работа с MS Office;
– допълнителни умения  и качества – мотивация, отговорност, работоспособност, комуникативност, екипност, технически и организаторски умения.

Необходими документи:

– Заявление за участие в подбор, CV (европейски формат), свидетелство за завършено образование, удостоверения за завършени квалификации, квалификации с кредити, тематични курсове, трудова книжка, препоръка (желателно).

Срок и място за подаване на документи за обявените свободни места:

Документите следва да бъдат предоставени до 21 юни 2024 г. /включително/ от 9,00 до 17,00 ч.,  на 19 и 21 юни 2024 г. от 13,30 до 17,00 часа в канцеларията на 134. СУ „Димчо Дебелянов” или на електронната поща на училището: mail@hebrewschool-bg.org.

Графикът с допуснатите до събеседване ще бъде обявен на 25.06.2024 г. в 15:00 часа на сайта на 134. СУ „Димчо Дебелянов”, събеседване на 26. и 27. юни 2024 г.  по обявения график.

Телефон за контакт: 02 931 06 86

Родителска среща  на 14.06.2024г. година от  17:00 часа за деца в подготвителни групи

Уважаеми родители на записани деца в подготвителни групи към 134.СУ „Димчо Дебелянов“, можете да се запознаете със списъка на записаните деца по входящи номера в секция „Прием“.

Моля да съхраните предоставените Ви входящи номера, за да бъдете допуснати на територията на училището за обявената родителска среща  на 14.06.2024г. година от  17:00 часа.

Списъци на приетите ученици в първи клас за учебната 2024/2025

Уважаеми родители,

Списъците на приетите ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година може да видите в раздел „Прием“, подраздел „Прием в първи клас“

Записването на учениците ще се проведе в периода 4-7 юни 2024 г. вкл. от 08:00 ч. до 18:00 ч. в кабинет 27, етаж 1.

При записване на детето Ви в първи клас, моля, носете със себе си:

1. Заявление за записване в първи клас (Моля, изтеглете го от уебсайта на училището – раздел „Прием“, подраздел „Прием в първи клас“ – и го попълнете).

2. Заявление за изучаване на ФУЧ и за учебен час за спортни дейности, както и за целодневна организация на учебния ден (предоставя се от училището и се попълва на място).

3. Удостоверение за раждане на детето (копие).

4. Удостоверение за задължително предучилищно образование (оригинал).

5. Годишна вноска за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство в размер на 120 лв. за едно дете в училището. За две, три и повече деца в училището годишната вноска е в размер на общо 150 лв.

6. Сума в размер на 300 лв. за заплащане на учебници по иврит за първи и втори клас.

Уважаеми родители,

За съжаление, няма класирани деца с 0 точки.

На 13.06.2024 г. от 17:30 ч. в салона на училището ще се проведе обща среща с родителите на учениците, приети в първи клас.

Първата родителска среща по класове за учебната 2024/2025 година ще се проведе на 12.09.2024 г. от 17:30 часа.

Информация за записването на децата, приети в подготвителните групи към 134. СУ „Димчо Дебелянов

Записването на децата, приети в подготвителните групи към 134. СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София, ще се проведе в периода 30-31 май 2024 г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. в кабинет 27, етаж 1.

Списъци на приетите деца са качени в раздел „Прием“, подраздел „Прием в подготвителна група“.

При записване на детето Ви в подготвителна група към 134. СУ, моля, носете следните неща:

 1. Заявление за записване в подготвителна група (Моля изтеглете го от уебсайта на училището – раздел „Прием“, подраздел „Прием в подготвителна група“ – и го попълнете.).
 2. Копие от удостоверението за раждане на детето.
 3. Сума в размер на 120 лв. за дете за учебната 2024/2025 година за подпомагане дейностите на Училищно настоятелство, а за две и повече деца – общо 150 лв.
 4. Заявление до Председателя на Училищно настоятелство при 134. СУ за участие на детето в следобедна или сутрешна занималня (Моля изтеглете го от уебсайта на училището – раздел „Прием“, подраздел „Прием в подготвителна група“ – и го попълнете.).

Срещата с родителите на децата, приети в подготвителните групи, ще се проведе на 14.06.2024 г. от 17:00 ч. в сградата на 134. СУ „Димчо Дебелянов“, салон, ет. 1.

Първата родителска среща за учебната 2024/2025 година ще бъде на 12.09.2024 г.

Цени на учебници по Иврит за учебната 2024/2025 година

 • Бъдещи 1. клас – 300 лв. (за две учебни години + платформа)
 • Настоящи 2. клас ( бъдещи 3. клас) – 300 лв.( за две учебни години + платформа)
 • Настоящи 4. клас ( бъдещи 5. клас) – 100 лв. само учебници
 • Настоящи 5. клас ( бъдещи 6. клас) – 130 лв. учебник + платформа
 • Настоящи 6. клас ( бъдещи 7. клас) – 135 лв.  учебник + платформа
 • Бъдещи 8. клас – 135. лв. ( учебник + платформа)
 • Настоящи 8. клас – начинаещи (бъдещи 9. клас начинаещи) – 135 лв. – учебник + платформа
 • Настоящи 8. клас – напреднали (бъдещи 9. клас напреднали) – 95 лв. – само платформа
 • Настоящи 9. клас – начинаещи (бъдещи 10. клас начинаещи) – 135 лв. – учебник + платформа
 • Настоящи 9. клас – напреднали (бъдещи 10. клас напреднали) – 130лв. – учебник
 • Настоящи 10. клас – начинаещи (бъдещи 11. клас начинаещи) – 130 лв. – учебник
 • Настоящи 10. а клас профил ( напреднали и начинаещи) – 135 лв. – учебник + платформа
 • Внимание! Начинаещите ученици само от настоящия 10. а клас трябва да заплатят 130 + 135 лв. – общо 265 лв.
  (за 2 години)
 • Напредналите ученици само от настоящия 10. а клас трябва да заплатят 135 лв.
 • Начинаещите ученици от 10. б и 10. в клас трябва да заплатят 130 лв.
 • Напредналите ученици от 10. б и 10. в клас не заплащат нищо.

Плащането трябва да се извърши до 30.05.2024 г. по банков път на сметката на Училищното настоятелство . Основание за плащане – името на ученика, настоящия клас, учебници по Иврит. 

БАНКОВА СМЕТКА НА Училищното настоятелство към 134. СУ

Първа инвестиционна банка
IBAN: BG65FINV915010UB050523

Събрани средства за наши талантливи ученици

Времето показа, че едно дългогодишно партньорство между институции е доказателство за отговорност към израстването на децата на България. В продължение на близо десет години училището ни и Сметна палата на Република България – Bulgarian National Audit Office си партнират в реализиране на редица дейности, свързани с популяризиране живота и героизма на поета Димчо Дебелянов.

В продължение на един месец творческата изложба на Себастиян Пенев и Елена Аврамова, наши възпитаници, беше предоставена на вниманието на служителите на одитната институция и на нейните гости. Благотворителната изява е с цел набиране на средства за наши талантливи ученици.

Вчера госпожа Енита Еникова, директор на дирекция “ Връзки с обществеността, международна дейност и протокол“, предостави на госпожа Весела Палдъмова-Ковачева, директор на училището, събраните средства и изрази своята признателност към учениците, чиито картини са вече собственост на служителите на Сметната палата и създават ведро вдъхновение за работния процес в учреждението.

Изказваме сърдечна признателност към целия екип на Сметната палата за участието в благотворителната инициатива и предоставената финансова подкрепа за нашите талантливи ученици!

Одобрен кандидат за учител по музика

На 21.05.2024 г., комисията за подбор на служители проведе събеседване с допуснатите кандидати за обявеното свободно работно място в 134. СУ „Димчо Дебелянов“ и реши следното:

Митко Топалов е одобрен за изпълнение на длъжността „учител по музика в прогимназиален и гимназиален етап“.

Кандидатът Зорница Георгиева е определена за първа резерва на длъжността „учител по музика в прогимназиален/гимназиален етап“.

Кандидатът Мария Янкова е определена за втора резерва на длъжността „учител по музика в прогимназиален/гимназиален етап“.

За сключване на предварителен трудов договор кандидатите да внесат в канцеларията на училището на 22.05. 2024г от 09:00ч до 17:00ч  следните документи:

      1. лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

    2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;

      3. документ за стаж по специалността (трудова/и книжка/и), когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;

       4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

       5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

       6. ТЕЛК решение, ако служителя има издадено такова.

        7. Представяне на Служебна бележка за доход по чл.45 от ЗДДФЛ, която се издава от предходния работодател

         8. заявление за назначаване.

Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци – информация от НАП

Уважаеми ученици, предоставяме на Вашето внимание информация, предоставена от Националната агенция за приходите относно заплащането на здравните Ви осигуровки след завършване на 12. клас.

Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от Национална агенция за приходите.

👩‍🎓🧑‍🎓 До 25 август абитуриентите, които не са започнали работа, трябва да декларират и платят сами здравните си вноски за юли 2024 година. За целта е необходимо те да:
👉 Подадат в НАП Декларация образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски
👉 Направят първата си здравна вноска (37,32 лв./месец)

Всичко това става в офис на приходната агенция или по пощата с обратна разписка.
Но най-бързият и удобен начин е през портала с е-услугите на НАП чрез ПИК, който се издава безплатно във всеки офис на Агенцията. Подадената декларация се обработва много бързо, а направените плащания по електронен път се отразяват почти веднага.
❗️ За просрочените вноски се начислява законова лихва.
❗️ Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.
👉 Вижте повече информацията за попълването и подаването на Декларация образец 7, както и образец на формуляра тук: 

https://nra.bg/wps/portal/nra/uslugi/deklarirane-na-zravno-osigurqvane-za-sobstvena-smetka-obrazec-7

👉Направете справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях тук: https://portal.nra.bg/details/health-calculator-2

👉Проверете здравноосигурителния си статус в офис на НАП или чрез Портала за е-услуги на НАП тук: https://portal.nra.bg/details/health-insu-status

👉Повече прочетете ТУК

1 2 3 32