Годишно отчетно събрание

На 20 септември (четвъртък) 2021 г. от 19:30 часа в Учителската стая на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – София ще се проведе Годишно отчетно събрание на Сдружение „Училищното настоятелство при 134. СУ „Димчо Дебелянов“ със следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 2020 г.
  2. Финансов отчет за 2020 г.
  3. Избор на членове на Съвета на настоятелите.
  4. Разни.

От Съвета на настоятелите

Училищен транспорт за учебната 2021/2022 година

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ОТ ФИРМАТА ПРЕВОЗВАЧ ОТНОСНО ТАКСИТЕ ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА!

Уважаеми родители,

Училищното настоятелство при 134. СУ “Димчо Дебелянов” сключи с фирма „Нов пламък – НП“ ЕООД рамков ДОГОВОР ЗА ТРАНСПОРТ на учениците за учебната 2021/2022г. при следните финансови параметри:

1. Цена на транспортната услуга за 1 дете в две посоки е 1650 лв. (хиляда шестотин и петдесет лева) с ДДС, независимо дали връщането е в 14.00 или в 17.00 часа.

2. Цена на транспортната услуга за 1 дете в 1 посока (само сутрин или само следобед в 17.00 часа) е 950 лв. (деветстотин и петдесет лева) с ДДС.

3. Цена на транспортната услуга за 1 дете в една посока при ползване на услугата само в обедните курсове в 14.00 ч. – 950 лв. (деветстотин и петдесет лева) с ДДС.

4. Цената за второ и всяко следващо дете от семейство, когато транспортът се ползва в две посоки, като се ползва отстъпка от 50%, е 825 (осемстотин двадесет и пет) лева с ДДС.

5. При пропускане на срока за подаване на заявка (31.08.2021 г.) цената се завишава с 10%

6. При промяна на адрес след първоначално обявения в началото на учебната година цената се завишава с 10%.

7. еднократна сума за издаване на карта за транспорт – 5 лв. на дете.

8. Има възможност за подсигуряване на обслужване за обеден курс на децата, които желаят да ползват епизодично услугата. Цената е 4.20 лв. (четири лева и 20 ст.) без вкл. ДДС за всеки път на ползване, като заявките се правят предварително в транспортната фирма.

Фирма “Нов Пламък – НП” ЕООД ще представи индивидуален маршрут за всяко дете. Режимът на прибирането ще бъде в зависимост от приключването на учебните часове (следобед). Учениците до пети клас ще бъдат съпровождани до адреса от надежден придружител. Транспортът е от врата до врата.

Заплащането ще се извършва към фирмата-превозвач на 4 равни вноски по два начина:

1. В брой в офиса на фирмата на адрес: гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 53
или
2. по банков път в „ЕС ИВОНА” ООД „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД

IBAN: BG 51DEMI92401000219505 – в лева BIC: DEMIBGSF

Основание: транспорт на: (името на детето) – І вноска (до 31.08. 2021), останалите вноски са описани в уведомителното писмо.

Всеки родител трябва:

1. Да подаде заявка по електронен път за ползване на транспорта най-късно до 31.08. 2021 г. на е-mail: novplamak@abv.bg задължително с копие до: un134@abv.bg

Изтеглете ЗАЯВКА ЗА ТРАНСПОРТ

2. Да сключи индивидуален договор за превоз на детето си с фирмата – превозвач „Нов пламък – НП“ ЕООД на базата на РАМКОВИЯ ДОГОВОР ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ, сключен между „Нов пламък – НП“ ЕООД и Училищното настоятелство при 134 СОУ.

За контакт с фирмата – превозвач „Нов пламък – НП“ ЕООД

Ели Величкова – тел.: 0899 960 670

ВАЖНО!!!

За всички въпроси, проблеми и спорове, възникнали при заявяването и ползването на транспорта, моля не влизайте в пререкания с превозвачите и придружителите. Свържете се с председателя на Училищното настоятелство Маргарита Левиева по всяко удобно за вас време на телефон: 0878 777 189 или на e-mail: un134@abv.bg

На 15 септември след официалното откриване на учебната година каним всички родители на деца, за които е заявено ползване на транспорт, в големия салон на 1 етаж на училището, където фирма “Нов Пламък – НП” ЕООД ще представи както маршрутите, така и придружителите по тях.

Моля, запознайте се с писмото на фирмата-превозвач „Нов пламък“:

Годишно отчетно събрание на Сдружение „Училищното настоятелство при 134. СУ „Димчо Дебелянов“

На 8 юни 2018 г. от 18.00 часа в Учителската стая на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ в София ще се проведе Годишно отчетно събрание на Сдружение „Училищното настоятелство при 134. СУ „Димчо Дебелянов“ със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 2017 г.
  2. Финансов отчет за 2017 г.
  3. Избор на членове на Съвета на настоятелите.
  4. Разни.

От Съвета на настоятелите

Проект за идентификационна карта за организиране на столовото хранене на учениците

Уважаеми родители,

по предложение на Училищното настоятелство към 134 СУ “Димчо Дебелянов” Ви представяме

Проект за идентификационна карта за организиране на столовото хранене на учениците.