Традиционен благотворителен базар

Всяка благотворителна кауза първо изглежда невъзможна, но винаги училищните каузи са били подкрепяни от цялата училищна общност.

Пазнуваме Ханука и сме в навечерието на големия християнски празник – Коледа!

И двата празника ни призовават към вяра в чудото добрина. Затова нека се обединим и помогнем на тези наши ученици, чиито семейства имат нужда от подкрепа и проява на човешка топлота.

Благотворителният базар ще се състои на дати 22.12 и 23.12.2022 г. от 9:30 до 12:30 ч., ет. 1.

Уважаеми родители и ученици,

уважаеми колеги и приятели,

Нека проявим чувство на съпричастност и активно участваме в благотворителната кампания!

Очакваме Ви!

Училищен транспорт за учебната 2022/2023 година

Уважаеми родители,

При неплащане на вноските за транспорт в сроковете, упоменати в индивидуалните договори учениците няма да ползват услугата от следващият ден!

Училищното настоятелство при 134. СУ “Димчо Дебелянов” сключва с фирма „Нов пламък – НП“ ЕООД рамков ДОГОВОР ЗА ТРАНСПОРТ на учениците за учебната 2022/2023 г. със следните параметри:

1. Цена на транспортната услуга за 1 дете в две посоки.

2. Цена на транспортната услуга за 1 дете в 1 посока (само сутрин или само следобед).

4. Цената за второ и всяко следващо дете от семейство, когато транспортът се ползва в две посоки отстъпката за него е 40% от цената.

5. Кварталите  Банкя, Иваняне, Божурище, Волуяк, Требич, Мрамор, Бенковски, Чепинци, Долни Богоров, Кривина, Бусманци, Казичене, Димитър Миленков, Абдовица, Горубляне, Герман, Панчарево, Кокаляне, Бистрица, Железница, София Парк, Малинова долина, Владая, Мало Бучино и други с подобна отдалеченост ще са извън стандартната цена, като тя ще бъде определяна в индивидуалните договори с родителите.

6. При пропускане на срока за подаване на заявка (31.08.2022 г.) цената се завишава с 10%

7. При промяна на адрес след първоначално обявения в началото на учебната година цената се завишава с 10%.

8. Eднократна сума за издаване на карта за транспорт – 5 лв. на дете.

9. Eпизодично ползване на услугата – 15.00 лв. (пенайсет лева) с вкл. ДДС за всеки път на ползване, като заявките се правят предварително в транспортната фирма.

Фирма “Нов Пламък – НП” ЕООД ще представи индивидуален маршрут за всяко дете. Режимът на прибирането ще бъде в зависимост от приключването на учебните часове (следобед). Учениците до пети клас ще бъдат съпровождани до адреса от надежден придружител. Транспортът е от врата до врата.

Заплащането ще се извършва към фирмата-превозвач на 4 равни вноски по два начина:

1. В брой в офиса на фирмата на адрес: гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 53
или
2. по банков път в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД

IBAN: BG 53UBBS80021036229740 – в лева BIC: UBBSBGSF

Основание: транспорт на: (името на детето) – І вноска (до 31.08. 2022 г.).

Всеки родител трябва:

1. да подаде заявка по електронен път за ползване на транспорта най-късно до 31.08. 2022 г. на е-mail: novplamak@abv.bg задължително с копие до: un134@abv.bg

2. да сключи индивидуален договор за превоз на детето си с фирмата-превозвач „Нов пламък – НП“ ЕООД на място в офиса на фирмата, на базата на РАМКОВИЯ ДОГОВОР ЗА ТРАНСПОРТ НА УЧЕНИЦИ, сключен между „Нов пламък – НП“ ЕООД и Училищното настоятелство при 134 СОУ.

Изтегли ЗАЯВКА ЗА ТРАНСПОРТ

За контакт с фирмата – превозвач „Нов пламък – НП“ ЕООД

Ели Величкова – тел.: 0899 960 670

ЗАБЕЛЕЖКА: Информация за цените, за рамковия договор, за индивидуалния договор и за конкретните параметри по изпълнение на услугата всеки родител може да получи на посочените телефон и имейл.

ВАЖНО!!!

Дати за плащане:

Първа вноска      31.08.2022 г.

Втора вноска      30.11.2022 г.

Трета вноска       31.01.2023 г.

Четвърта вноска 31.03.2023 г.

За всички въпроси, проблеми и спорове, възникнали при заявяването и ползването на транспорта, моля не влизайте в пререкания с превозвачите и придружителите. Свържете се с председателя на Училищното настоятелство Маргарита Левиева по всяко удобно за вас време на телефон: 0878 777 189 или на e-mail: un134@abv.bg

На 15 септември след официалното откриване на учебната година каним всички родители на деца, за които е заявено ползване на транспорт, в големия салон на 1 етаж на училището, където фирма “Нов Пламък – НП” ЕООД ще представи както маршрутите, така и придружителите по тях. Ако има извънредни обстоятелства, свързани с COVID мерките, родителите ще бъдат уведомени за начина на информиране по отношение на маршрутите.

Покана и дневен ред за заседание на Обществения съвет към 134 СУ „Димчо Дебелянов

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

КЪМ 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ДО

 Г-ЖА МАРГАРИТА ЛЕВИЕВА –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

ДО

Г-ЖА ВЕСЕЛА ПАЛДЪМОВА –

ДИРЕКТОР НА 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

ДО

УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

НА 134. СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

УМАЖАЕМА Г-ЖО ЛЕВИЕВА,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАЛДЪМОВА,

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ,

На 15.12.2022 г. от 18,00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов” при следния дневен ред:

1. Обсъждане и съгласуване на училищен план-прием за 2023/2024 г.;

Заедно с настоящата покана се изпращат и материалите по разглежданите въпроси, които са качени и на сайта на училището.

                                                                           Председател на Обществения съвет

                                                                            към 134. СУ „Димчо Дебелянов” –  Елена Гоцева

Предложение за броя на паралелките, броя на местата и профилите и специалностите от професии по форми на обучение за държавен план-прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година:

Протоколи от заседание на Обществен съвет

ПРОТОКОЛ № 9 / 14.09.2020 г. от задесание на Обществен съвет към 134.СУ „Димчо Дебелянов”
ПРОТОКОЛ № 8/23.01.2020 г. от заседание на Обществен съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов”
Протокол № 7/17.12.2018 от заседание на Обществен съвет към 134.СУ „Димчо Дебелянов“

Годишно отчетно събрание на УН при 134.СУ

На 23 септември (четвъртък) 2022 г. от 19:30 часа в Учителската стая на 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – София ще се проведе Годишно отчетно събрание на Сдружение „Училищното настоятелство при 134. СУ „Димчо Дебелянов“ със следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 2021 г.
  2. Финансов отчет за 2021 г.
  3. Избор на членове на Съвета на настоятелите.
  4. Разни.

От Съвета на настоятелите

Проект за идентификационна карта за организиране на столовото хранене на учениците

Уважаеми родители,

по предложение на Училищното настоятелство към 134 СУ “Димчо Дебелянов” Ви представяме

Проект за идентификационна карта за организиране на столовото хранене на учениците.