COVID 19

26.11.2020

Заповед на Министъра на здравеопазването
за удължаване срока на извънредна епидемична обстановка

Към дата 16.11.2020 г.

Уважаеми родители, oт понеделник – 16.11. имаме карантиниран клас от начален етап поради заболяване на ученик от коронавирус. Наложи се карантиниране на ученици от училищен автобус. Във връзка с това Ви молим и настояваме да се придържаме към следните правила:

 • учениците задължително са с предпазни средства в училищните автобуси, маски, а в допълнение на тях може и шлемове, но по преценка на родителите;
 • предпазните средства се носят от учениците от първи и втори клас в училищните автобуси, градския транспорт, общите закрити училищни части, както и в закрити  помещения извън училище;
 • учениците от трети и четвърти клас, задължително носят предпазни средства в училищните автобуси, градския транспорт, общите закрити училищни части, класните стаи, както и в закрити  помещения извън училище;
 • обръщам внимание на учениците, които са в електронна среда на обучение, че при заболял техен съученик, целият клас се карантинира, а това означава, че те трябва да се изолират, т.е. да не излизат и да не контактуват с външни лица, както и да и се самонаблюдават за проява на симптоми;

  До този момент са карантинирани общо четири класа от начален етап. Някои от учениците посещаваха училище и не проявяваха симптоми на заболяването, което  създаде риск за всички ученици и семейства. Това е конкретната причина учениците от трети и четвърти клас да бъдат с предпазни средства и в клас. Това е и причината всички ученици в присъствен процес, обучаващи се в основната сграда, да бъдат с маски  – постоянно.
  Въпреки наложените мерки и правила, към които се стремим всички от училище, социална дистанция е трудно да бъде постигната.
  Зад всяко решение на ръководството стои ясното съзнание, че при най-малък риск е необходимо взимането на категорични решения, с цел да предпазим училищната общност.
  Моля да бъдем отговорни към собственото си здраве, към здравето на  децата, към здравето на  по- възрастните  членове на семействата ни! 

Към дата 06.11.2020 г.

 • общо ученици/деца в карантина и ОРЕС (чл.115а) – 59
 • общо паралелки/групи в карантина – 2
 • общо персонал в карантина – 4

Често задавани въпроси и отговори на Министерството на здравеопазването:

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kakvo-tryabva-da-znayat-roditelite-na-deca-posesha/