COVID 19

Указания за преминаване на ученици в дневна форма от присъствено в електронно обучение:

Декларация от родителя за обучение в електронна среда: