ERASMUS +

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Целта на програмата „Еразъм+“ е да допринесе към стратегията „Европа 2020“ за растеж, работни места, социално равенство и приобщаване, както и към целите на „Образование и обучение 2020“, стратегическата рамка на ЕС в областта на образованието и обучението.

134.СУ „Димчо Дебелянов“ стартира учебната година със спечелени 10 нови проекта по Erasmus+.

Училището работи по 7 от тях: „We want to breathe free“, „ART for ALL“, „You voice for tomorrow’s Europe“, „For conscious and inclusive tourism in Europe“, „Learn English and broaden your horizon“, „Pl@ntNET“, „Seeing the future, shape your career“, в които са включени ученици от VІІІ до IX клас.

Общ координатор на новите проекти е г-жа Цветанка Владимирова:

Обичам работата си като учител. Преподаването и ученето е интересно и забавно. Но е и трудно. Постоянно има нужда от растеж, развитие, иновации. Всички се нуждаем от помощ и подкрепа понякога. Ето защо комуникацията е толкова важна. Щастливa съм, че в Еразъм + мога да намеря партньорство за сътрудничество на толкова много нива.

Интересувам се от проектите „Еразъм плюс“ и eTwinning, за да предложа на учениците си възможности да поддържат контакт с ученици от различни европейски страни, да подобряват английския език, да подобряват знанията си за новите технологии и да изучават нови култури и традиции.

Ето защо се опитвам да отведа своите ученици в сферите на международните проекти и социални събития, доколкото е възможно. За да могат не само да усъвършенстват езиковите си умения, но и да се запознаят с други култури в света.

Училищни организатори на проектите са:

За проект We want to breathe freeМадлена Колчева, учител по физика и химия

За проект „ART for ALL“Невена Петева, учител по английски език

За проект „You voice for tomorrow’s Europe“Росица Антова, зам. директор и учител по английски език

За проект „For conscious and inclusive tourism in Europe“ Кирил Николов, учител по география

За проект „Learn English and broaden your horizon“Силвия Савова, учител по английски език

За проект „Pl@ntNET“Гергана Георгиева, учител по химия

За проект „Seeing the future, shape your career“Мариета Страхилова – Акуилина, учител по английски език