Проект „ART for ALL“

Целта на проекта „ART for ALL“ е  да включи ученици в откриването на общите корени на европейското културно наследство чрез общуване с връстници от различни държави по този начин се насърчават  диалог и взаимодействие между общностите.

Партньорството се състои от четири училища от Италия, Португалия, България и Белгия. 

Координатор на проекта е партньорска училищна организация от Италия

Проектът ще стартира с избиране на отличителен културен обект от всяка страна.

Учениците ще изследват как се показва избраното произведение на изкуството, неговата достъпност и популярност.

След това всяко училище ще започне да мисли за препятствията, които могат да бъдат изпитани, докато се приближавате до избраното от тях произведение на изкуството и намират начин как да се преодолеят различни видове бариери.

Учениците ще си сътрудничат, за да създадат помощни средства, необходими за пълноценно оценяване на избраният културен артефакт. Всеки набор от материали ще съставя „включващ набор от инструменти“ (например 3D репродукции или картини, аудио описания, преживявания с добавена реалност, опростени текстове, практически дейности за деца, видеоклипове, цифрови медии, справочна информация на различни езици и др.), предназначена да позволи на всеки да научи за значимо културно наследство. 

Дейностите ще се извършват в смесена форма с ученици, които си сътрудничат по eTwinning и по време на краткосрочен обмен.

Училищен организатор: Невена Петева, учител поанглийски език

Връзка към TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/111880/home

С ученическия екип можете да се запознаете тук: https://padlet.com/v_viki_gancheva/57779fh6x161gcf7

Facebook: https://www.facebook.com/ART-for-ALL-an-inclusive-approach-to-cultural-heritage-105469148014068

Сайт на проекта/website: https://gradishteproject134ortschool.blogspot.com/

C1 Italy Pesaro Short-term joint staff training events https://www.hebrewschool-bg.org/2021/10/10/art-fort-all-erazmus/

В дните между 9. и 14. май столичното 134. СУ „Димчо Дебелянов” е домакин в третия етап на проекта „Изкуство за всички” – образователен и културен обмен по програма Еразъм +, чийто основен фокус е достъпът до култура и изкуства и културно наследство.Проф. д-р Велимир Велев от НАТФИЗ ще бъде специален гост-лектор на основния модул от предвидените уъркшопи и ще представи уникалния по рода си „Невиждан Театър”. Определен като “световно културно явление”, това е първият в човешката история театър, създаван от незрящи актьори, творящи в сферата на визуалните сценични изкуства (театър на сенки, куклен театър, театър на импресията, театър на черната кутия). Срещата на професор Велев с ученици от 134. СУ “Димчо Дебелянов” /София/, Liceo artistico Mengaroni /Италия/, Rafael Bordalo Pinheiro Secondary School /Португалия/, Athena Ostend /Белгия/ ще разшири и обогати мирогледа на учениците по отношение на възможности за включване на хора в неравностойно положение, като активни и пълноценни участници в културния живот.