Проект „ART for ALL“

Лого на проекта, изработено от ученици на 134.СУ

Целта на проекта „ART for ALL“ е  да включи ученици в откриването на общите корени на европейското културно наследство чрез общуване с връстници от различни държави по този начин се насърчават  диалог и взаимодействие между общностите.

Партньорството се състои от четири училища от Италия, Португалия, България и Белгия. 

Координатор на проекта е партньорска училищна организация от Италия

Проектът ще стартира с избиране на отличителен културен обект от всяка страна.

Учениците ще изследват как се показва избраното произведение на изкуството, неговата достъпност и популярност.

След това всяко училище ще започне да мисли за препятствията, които могат да бъдат изпитани, докато се приближавате до избраното от тях произведение на изкуството и намират начин как да се преодолеят различни видове бариери.

Учениците ще си сътрудничат, за да създадат помощни средства, необходими за пълноценно оценяване на избраният културен артефакт. Всеки набор от материали ще съставя „включващ набор от инструменти“ (например 3D репродукции или картини, аудио описания, преживявания с добавена реалност, опростени текстове, практически дейности за деца, видеоклипове, цифрови медии, справочна информация на различни езици и др.), предназначена да позволи на всеки да научи за значимо културно наследство. 

Дейностите ще се извършват в смесена форма с ученици, които си сътрудничат по eTwinning и по време на краткосрочен обмен.

Училищен организатор: Невена Петева, учител поанглийски език

Връзка към TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/111880/home

С ученическия екип можете да се запознаете тук: https://padlet.com/v_viki_gancheva/57779fh6x161gcf7

Fdcebook: https://www.facebook.com/ART-for-ALL-an-inclusive-approach-to-cultural-heritage-105469148014068

С 1 мобилност – ИТАЛИЯ https://www.hebrewschool-bg.org/2021/10/10/art-fort-all-erazmus/